e-ISSN 2147-2475
Primary Pleural Liposarcoma: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 79-81 | DOI: 10.5505/respircase.2018.37980

Primary Pleural Liposarcoma: A Case Report

Ayman Ahmed1, Hüseyin Melek1, Ulviye Yalçınkaya2, Ahmet Sami Bayram1
1Department Of Thoracic Surgery, Uludag University, Bursa, Turkey
2Department Of Pathology, Uludag University, Bursa, Turkey

Primary pleural liposarcoma is a rare tumor; only a few cases have been reported in the literature. Presently described is the case of a 77-year-old female with a right pleural-based tumor misinterpreted as loculated pleural effusion, who was suffering from chronic right-sided chest pain. Radical resection of the tumor was performed and revealed a well-differentiated pleural liposarcoma. This case is discussed with a review of the literature.

Keywords: Pleural Liposarcoma, Loculated Pleural Effusion, Primary Pleural Tumor

Primer Plevral Liposarkoma: Olgu Sunumu

Ayman Ahmed1, Hüseyin Melek1, Ulviye Yalçınkaya2, Ahmet Sami Bayram1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,göğüs Cerrahi̇si̇ Anabi̇li̇m Dali, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji̇ Anabi̇li̇m Dali, Bursa

Primer plevral liposarkoma literatürde birkaç olguluk seriler olarak tanımlanan nadir görülen bir tümördür. Biz bu yazımızda, sağ plevral tabanlı olup ilk değerlendirmede plevral efüzyon olarak yorumlanan ve sağ göğüs duvarı ağrısı olan 77 yaşında bayan hastamızı sunduk. Kitleye radikal cerrahi rezeksiyon yapıldıktan sonra tanı iyi difensiye plevral liposarkoma geldi. Yazımızda olguyu literatür eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Plevral Liposarkom, Loküle Plevral Efüzyon, Primer Plevral Tümor

Ayman Ahmed, Hüseyin Melek, Ulviye Yalçınkaya, Ahmet Sami Bayram. Primary Pleural Liposarcoma: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 79-81

Corresponding Author: Ayman Ahmed, Türkiye
LookUs & Online Makale