e-ISSN 2147-2475
A Case of Endobronchial Metastasis Caused by Colon Adenocarcinoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 110-113 | DOI: 10.5505/respircase.2018.59672

A Case of Endobronchial Metastasis Caused by Colon Adenocarcinoma

Saltuğ Buğra Kaya1, Talat Kılıç2, Ayşe Nur Akatlı3, Emine Türkmen Şamdanlı3
1Sağlık Bakanlığı,Kamu Hastaneleri Kurumu,Cizre Devlet Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Kliniği,Şırnak
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,Malatya

A 60-year-old male patient with a diagnosis of colon adenocarcinoma was admitted to the clinic with complaints of a cough and shortness of breath. A thorax computed tomography image of the right main bronchus taken during follow-up of the patient revealed an invasive mass lesion in the right hilar region. The patient was referred to the pulmonology department for evaluation in terms of a primary lung tumor. The patient underwent a bronchoscopy. A widespread endobronchial lesion beginning at the right main bronchus and intensifying at the entrance of the middle lobe was detected. Biopsies were performed in both bronchial trees. The biopsy results confirmed colon adenocarcinoma metastasis, which was supported by immunohistochemical findings. Since the radiological appearance resembled primary lung cancer and endobronchial metastasis of colon adenocarcinoma is rare, the outcome of the case was deemed appropriate.

Keywords: Endobronchial metastasis, colon etoncarsinoma, lung metastasis

Endobronşial Metastaz İle Seyreden Kolon Adenokarsinom Olgusu

Saltuğ Buğra Kaya1, Talat Kılıç2, Ayşe Nur Akatlı3, Emine Türkmen Şamdanlı3
1Sağlık Bakanlığı,Kamu Hastaneleri Kurumu,Cizre Devlet Hastanesi,Göğüs Hastalıkları Kliniği,Şırnak
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Malatya
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Ana Bilim Dalı,Malatya

Kolon adenokarsinomu nedeniyle takipli 60 yaşında erkek hasta, öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın takipleri sırasında çekilen Toraks BT’de sağ hiler bölgede sağ ana bronşa invaze kitle lezyon ve yaygın bilateral nodüler lezyonlar tespit edilmesi üzerine ikincil primer akciğer tümör açısından değerlendirilmek üzere, göğüs hastalıkları polikliniğine yönlendirilmişti. Hastanın yapılan bronkoskopisinde; sağ ana bronştan başlayıp orta lob girişinde yoğunlaşan yaygın endobronşiyal lezyon tespit edildi. Alınan endobronşial biyopsi sonucu immünohistokimyasal çalışmalar ile desteklenerek kolon adenokarsinom metastazı olarak değerlendirildi. Radyolojik görünümü primer akciğer kanserine benzediğinden ve kolon adenokarsinomların endobronşial metastazı nadir olduğundan sunumu uygun görüldü.

Anahtar Kelimeler: Endobronşial metastaz, kolon edenokarsinomu, akciğer metastazı

Tomography Slices of the Case
Saltuğ Buğra Kaya, Talat Kılıç, Ayşe Nur Akatlı, Emine Türkmen Şamdanlı. A Case of Endobronchial Metastasis Caused by Colon Adenocarcinoma. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 110-113

Corresponding Author: Talat Kılıç, Türkiye
LookUs & Online Makale