e-ISSN 2147-2475
Traumatic Pulmonary Artery Dissection: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 63-65 | DOI: 10.5505/respircase.2018.60352

Traumatic Pulmonary Artery Dissection: A Case Report

Saniye Göknil Çalık1, Mustafa Çalık2, Atilla Can2, Hıdır Esme2
1Emergency and First Aid Program, Vocational School of Health Services KTO Karatay University, Konya, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Pulmonary artery dissection (PAD) is a rare condition that is usually observed in cases with underlying pulmonary arterial hypertension. However, there are several factors related to the etiology of the disease. Presently described is a case of PAD that developed secondary to trauma. A 42-year-old man presented with left chest pain after a fall from a height. His past medical history and physical examination were unremarkable except for pain in the left hemithorax. He had no other complaints. All routine laboratory blood tests were normal. A radiological examination revealed left hilar enlargement and lower lobe PAD. Medical treatment was prescribed. The general condition of the patient was good and as there were no other symptoms, a conservative approach was pursued. In this case, there was pulmonary hypertension, and it is thought that the trauma led to PAD. This is extremely rare in the literature.

Keywords: Trauma, Pulmonary Artery, Dissection

Travmatik Pulmoner Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu

Saniye Göknil Çalık1, Mustafa Çalık2, Atilla Can2, Hıdır Esme2
1KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlk ve Acil Yardım Programı, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya

Pulmoner arter disseksiyonu nadir bir durumdur, ancak genellikle pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan vakalarda görülür. Bununla birlikte, hastalığın etiyolojisinde farklı faktörlerin bir bağlantısı vardır. Biz travmaya bağlı gelişen pulmoner arter diseksiyonlu olguyu sunduk.42 yaşındaki erkek, yüksek düşme ve sol göğüs ağrısı nedeni ile hastanemiz acil servisine başvurdu. Anamnez ve fizik muayenesinde sol hemitoraks üzerinde ağrı dışında bir özellik yoktu. Başka hiçbir şikâyeti yoktu. Tüm rutin laboratuvar kan testleri normaldi. Radyolojik incelemesinde sol hiler genişleme ve alt lob pulmoner arter disseksiyonu tespit edildi. Tıbbi tedavi verildi. Genel durumu iyi ve semptomsuz olarak konservatif tedaviyle taburcu edildi. Bizim olgumuzda, var olan pulmoner hipertansiyona eklenen travmanın pulmoner arter diseksiyonuna neden olduğunu düşünüyoruz. Bu durum literatürde son derece nadirdir.

Anahtar Kelimeler: Travma, Pulmoner Arter, Diseksiyon

Saniye Göknil Çalık, Mustafa Çalık, Atilla Can, Hıdır Esme. Traumatic Pulmonary Artery Dissection: A Case Report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 63-65

Corresponding Author: Mustafa Çalık, Türkiye
LookUs & Online Makale