e-ISSN 2147-2475
Trachea-Esophageal Fistula Case Occuring in the Stent Migration [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 97-100 | DOI: 10.5505/respircase.2018.83788

Trachea-Esophageal Fistula Case Occuring in the Stent Migration

Mehmet Erdem Çakmak1, Hayriye Cankar Dal1, İbrahim Mungan1, Serdar Yamanyar1, Derya Ademoğlu1, Büşra Tezcan2, Dilek Kazancı2, Sema Turan1
1Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Department Of Critical Care, Ankara, Turkey
2Türkiye Yüksek İhtisas Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

A tracheal-esophageal fistula (TEF) is a connection between the esophagus and the trachea. It may be congenital or acquired. TEF seen in adults is usually acquired. TEF is a life-threatening condition, and must be treated appropriately. This case report is a description of a case of TEF due to stent migration occurring after an Ivor Lewis operation and esophageal stent implantation.

Keywords: Trachea-esophageal fistula, stent, migration.

Stent Migrasyonuna Sekonder Gelişen Trakea-Özofageal Fistül Olgusu

Mehmet Erdem Çakmak1, Hayriye Cankar Dal1, İbrahim Mungan1, Serdar Yamanyar1, Derya Ademoğlu1, Büşra Tezcan2, Dilek Kazancı2, Sema Turan1
1Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trakea-özofageal fistül, özofagus ve trakea arasında bağlantı olmasıdır. Konjenital veya edinsel olarak oluşabilirler. Erişkinlerde çoğunlukla edinsel şekli görülür. Trakea-özofageal fistül hayatı tehdit eden bir durum olup uygun yöntemle tedavi edilmesi gerekir. Bu olgu sunumunda Ivor Lewis ameliyatı nedeniyle takip edilen hastada özofagusa stent uygulanması sonrası stent migrasyonuna bağlı gelişen trake-özofageal fistül olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Trakea-özofageal fistül, stent, migrasyon.

Mehmet Erdem Çakmak, Hayriye Cankar Dal, İbrahim Mungan, Serdar Yamanyar, Derya Ademoğlu, Büşra Tezcan, Dilek Kazancı, Sema Turan. Trachea-Esophageal Fistula Case Occuring in the Stent Migration. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 97-100

Corresponding Author: Mehmet Erdem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale