e-ISSN 2147-2475
A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 145-148 | DOI: 10.5505/respircase.2018.94940

A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation

Melike Yüksel Yavuz1, Ceyda Anar1, İbrahim Onur Alıcı1, Filiz Güldaval1, Nur Yücel2, Melih Büyükşirin1
1İzmir Dr. Suat Seren Chest Disease And Surgery Training And Research Hospital, Chest Disease Department, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Chest Disease And Surgery Training And Research Hospital, Pathology Department, İzmir

Diffuse alveolar hemorrhage is a life-threatening condition with a varied etiology and one which may be seen with hemoptysis, anemia, diffuse pulmonary infiltrates, or respiratory failure. Toxic gas inhalation is also among the non-immune causes of this disorder. Compressed butane gas, also referred to as lighter gas, is one example, and is a volatile substance inhaled by some individuals as a means to experience euphoria. A 21-year-old male patient, who was a clerk at the courthouse, was admitted with hemoptysis. A detailed history revealed experience breathing lighter gas for pleasure. The patient was diagnosed with diffuse alveolar hemorrhage, and it was concluded that this volatile substance played a role in the etiology of the condition. Hemoptysis was not observed after the patient discontinued lighter gas inhalation and near-total regression was observed in a thorax computed tomography image taken 2 months later. This report is presented to emphasize the importance of inquiring about substance use without regard for the socioeconomic status of the patient.

Keywords: lighter gas, hemoptysis, diffuse alveolar hemorrhage

Çakmak Gazı İnhalasyonuna Bağlı Nadir Görülen Diffuz Alveolar Hemoraji Olgusu

Melike Yüksel Yavuz1, Ceyda Anar1, İbrahim Onur Alıcı1, Filiz Güldaval1, Nur Yücel2, Melih Büyükşirin1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir
2İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir

Diffüz alveolar hemoraji, etyolojisinde birçok nedenin olduğu, hemoptizi, anemi, diffüz akciğer infiltrasyonları ve solunum yetmezliği ile seyreden hayatı tehdit edici bir durumdur. İmmün dışı sebepler arasında toksik gaz inhalasyonu da vardır. Toksik gazlardan, toplumda uçucu madde soluyan kişiler arasında çakmak gazı adıyla da bilinen sıkıştırılmış bütan gazı, bunlardan biridir. Yirmi bir yaşında adliyede kâtiplik yapan erkek hasta hemoptizi ile başvurdu. Anamnez derinleştirildiğinde keyif amaçlı çakmak gazı soluduğu öğrenildi. Hastaya, etyolojisinde bu uçucu maddenin rol oynadığı diffüz alveolar hemoraji tanısı konuldu. Çakmak gazı inhalasyonunu terk ettikten sonra hemoptizi olmadı ve iki ay sonraki toraks bilgisayarlı tomografide tama yakın regresyon mevcuttu. Sosyoekonomik durum ayırt etmeden her hastaya madde kullanımı sorgulaması yapılmasının önemini vurgulayan bu olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: çakmak gazı, hemoptizi, diffuz alveolar hemoraji

Tomography Slices of the Case


Tedavi Sonrası
Melike Yüksel Yavuz, Ceyda Anar, İbrahim Onur Alıcı, Filiz Güldaval, Nur Yücel, Melih Büyükşirin. A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 145-148

Corresponding Author: Melike Yüksel Yavuz, Türkiye
LookUs & Online Makale