e-ISSN 2147-2475
Journal of Psychiatric Nursing
Hypersensitivity pneumonitis due to glue inhalation [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 86-89 | DOI: 10.5505/respircase.2014.97268

Hypersensitivity pneumonitis due to glue inhalation

Ebru Ünsal1, Sema Canbakan2, Ruhsar Ofluoğlu2, Arzu Ertürk2, Nermin Çapan2, Müjgan Güler2
1Yıldırım Beyazıt Univercity, Department Of Chest Diseases
2Atatürk Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Department Of Chest Diseases

A 31-year-old male patient was admitted to the hospital with coughing and dyspnea. One month ago he was treated with inhaler drugs with the diagnosis of occupational asthma. His history revealed that he smoked five packets of cigarettes per year (he was an ex-smoker for 8 years) and worked in the furniture industry for 3 years. He also added that he was exposed to glue inhalation in the work place; he did not use a mask. The physical examination revealed normal vital signs, and oxygen saturation was 95%. Rales in the base of right lung were also noted. Diffusion capacity was found to be very low. The thoracic CT revealed ground-glass densities in the right lower lobe and air trapping in the left lung. Fiber optic bronchoscopy and transbronchial biopsy were performed. The transbronchial biopsy specimen was insufficient for a specific diagnosis. Right thoracotomy and wedge resection were performed for the specific diagnosis. The pathological diagnosis was reported to be hypersensitivity pneumonitis (HP). The patient was treated with methylprednisolone (1mg/kg/day) for six months. After the treatment and removal from the antigen exposure, clinical and radiological improvements were obtained. In conclusion, detailed working anamnesis is important in the patients with suspicion of occupational HP.

Keywords: hypersensitivity pneumonitis, occupational asthma, glue

Yapıştırıcı inhalasyonu sonrası gelişen hipersensitivite pnömonisi

Ebru Ünsal1, Sema Canbakan2, Ruhsar Ofluoğlu2, Arzu Ertürk2, Nermin Çapan2, Müjgan Güler2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü

Otuzbir yaşında erkek hasta nefes darlığı, öksürük şikayetleri ile başvurdu. Hasta 1 ay önce mesleksel astım tanısıyla inhaler tedavi kullanmıştı. Özgeçmişinde 5 paket yıl sigara hikayesi (8 yıldır sigara içmiyor) vardı. Hasta 3 yıldır mobilya fabrikasında çalışıyor ve çalışma ortamında maske kullanmadığını ve yapıştırıcı inhalasyonu olduğunu tarifliyordu. Fizik muayenesinde vital bulguları normaldi. Oksijen saturasyonu %95, sağ akciğer bazalinde raller vardı. Difüzyon kapasitesi ise çok düşüktü. Toraks BT'de sağ alt lobda buzlu cam densitesi, sol akciğerde hava hapsi mevcuttu. Fiberoptik bronkoskopi yapıldı ve transbronşiyal biyopsi alındı. Ancak biyopsi materyali kesin tanı için yeterli değildi. Sağ torakotomi yapılan hastadan wedge biyopsi alındı. Histopatolojik tanı ise hipersensitivite pnömonisi (HP) olarak raporlandı. Hastaya 6 ay metilprednizon (1mg/kg/gün) tedavisi verildi. Tedavi sonrası ve antijen maruziyetinin kesilmesi ile belirgin klinik ve radyolojik düzelme sağlandı. Sonuç olarak detaylı meslek anamnezinin mesleksel HP şüphesi durumunda önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: hipersensitivite pnömonitis, mesleksel astım, yapıştırıcı

Ebru Ünsal, Sema Canbakan, Ruhsar Ofluoğlu, Arzu Ertürk, Nermin Çapan, Müjgan Güler. Hypersensitivity pneumonitis due to glue inhalation. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 86-89

Corresponding Author: Ebru Ünsal, Türkiye
LookUs & Online Makale