e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Respiratory Case Reports 2018 Cilt : 7 Say : 2
OLGU SUNUMU
 
1. Hemoptizi ile Bavuran Yetikin Bir Hastada Sa Pulmoner Arter Proksimalinde Kesinti
Mustafa Belal Hafeez Chaudhry, Kumail Khandwala, Wasim Ahmed Memon, Taha Sheikh, Tanveer Ul Haq, Muhammad Arif Saeed
doi: 10.5505/respircase.2018.06978  Sayfalar 54 - 58 
 

2. loprost ve Bosentan Kombinasyon Tedavisi Uygulanan Bir Sjgren Sendromu likili Pulmoner Hipertansiyon Olgusu
Aye Baha, Berkay Ekici, Nalan Ogan, Evrim Eylem Akpnar
doi: 10.5505/respircase.2018.78557  Sayfalar 59 - 62 
 

3. Travmatik Pulmoner Arter Diseksiyonu: Olgu Sunumu
Saniye Gknil alk, Mustafa alk, Atilla Can, Hdr Esme
doi: 10.5505/respircase.2018.60352  Sayfalar 63 - 65 
 

4. Gs Duvar Yerleimli Non-Hodgkin Lenfoma Olgusu
Muharrem akmak, Akn Eraslan Balc, Siyami Aydn, Suna Polatolu
doi: 10.5505/respircase.2018.36025  Sayfalar 66 - 70 
 

5. Kostal Hidatik Kist: Nadir Bir Olgu Sunumu
Ferdane Melike Duran, Mustafa alk, Saniye Gknil alk, Nuri Dzgn, Hdr Esme
doi: 10.5505/respircase.2018.26213  Sayfalar 71 - 74 
 

6. Pnmotoraksa Neden Olan Gizemli Yabanc Cismin Video-Yardml Torakoskopik Cerrahi ile karlmas
Serkan Yazgan, Banu Yolda, Soner Grsoy
doi: 10.5505/respircase.2018.04900  Sayfalar 75 - 78 
 

7. Primer Plevral Liposarkoma: Olgu Sunumu
Ayman Ahmed, Hseyin Melek, Ulviye Yalnkaya, Ahmet Sami Bayram
doi: 10.5505/respircase.2018.37980  Sayfalar 79 - 81 
 

8. Steroid Tedavisi Alan HIV Seronegatif Sistemik Lupus Eritematozisli Bir Hastada Atipik Grnml Pnmosistis Pnmonisi
Gina Amanda, Dianiati Kusumo Sutoyo
doi: 10.5505/respircase.2018.49379  Sayfalar 82 - 85 
 

9. NTERAKTF OLGU SUNUMU: Masif Pulmoner Hemorajinin Nadir Bir Nedeni: nvaziv Aktinomikoz
Bilge Ylmaz Kara, Mehmet Fatih necikli, Melek Memolu, Recep Bedir, Uur Kostakolu, Songl zyurt, Gken Sevilgen, ule Batk, nal ahin
doi: 10.5505/respircase.2018.72792  Sayfalar 86 - 89 
 

10. Sa Orta Lob Sendromuna Neden Olan Hiler Lenf Nodu Tberkloz Lenfadeniti: Olgu Sunumu
Shital PATIL, Mazhar Mirza
doi: 10.5505/respircase.2018.82787  Sayfalar 90 - 96 
 

11. Stent Migrasyonuna Sekonder Gelien Trakea-zofageal Fistl Olgusu
Mehmet Erdem akmak, Hayriye Cankar Dal, brahim Mungan, Serdar Yamanyar, Derya Ademolu, Bra Tezcan, Dilek Kazanc, Sema Turan
doi: 10.5505/respircase.2018.83788  Sayfalar 97 - 100 
 

12. NTERAKTF OLGU SUNUMU: Endobronial ultrason rehberliinde transbronial ine aspirasyonu sonras gelien pnmomediasten: olgu sunumu
Ali Kadri rak, Sami Deniz, Dursun Alizorolu
doi: 10.5505/respircase.2018.05025  Sayfalar 101 - 105 
 

13. ACTH Salglayan Broniyal Karsinoidin Neden Olduu Ektopik Cushing Sendromu Olgusu
Burin elik, Uur Avc, Ayegl Atmaca
doi: 10.5505/respircase.2018.60024  Sayfalar 106 - 109 
 

14. NTERAKTF OLGU SUNUMU: Endobronial Metastaz le Seyreden Kolon Adenokarsinom Olgusu
Saltu Bura Kaya, Talat Kl, Aye Nur Akatl, Emine Trkmen amdanl
doi: 10.5505/respircase.2018.59672  Sayfalar 110 - 113 
 

15. Peutz-Jeghers sendromunda bronkoalveoler karsinom: Olgu sunumu
Burcu Yormaz, Baykal Tlek, Mecit Serdem
doi: 10.5505/respircase.2018.93723  Sayfalar 114 - 117 
 

16. NTERAKTF OLGU SUNUMU: Sarkoidozda nadir bir komplikasyon: Pnmotoraks
Zhre Taymaz, Dursun Alizorolu, Ahmet Emin Erbaycu, Nur Ycel
doi: 10.5505/respircase.2018.93653  Sayfalar 118 - 122 
 

17. NTERAKTF OLGU SUNUMU:Pulmoner alveoler mikrolitiyazisli bir hastada radyografik ve sintigrafik korelasyon
Arzu Cengiz, Emel Ceylan, Can Zafer Karaman
doi: 10.5505/respircase.2018.97659  Sayfalar 123 - 126 (3 kere grntlendi)
 

18. NTERAKTF OLGU SUNUMU: mmnspresif bir hastada aklanamayan plevral infeksiyon: Nocardiozis
Gamze Gker, Ahmet Emin Erbaycu, Mine Gayaf, Dursun Alizorolu, Soner Grsoy, Mete Demirel
doi: 10.5505/respircase.2018.10337  Sayfalar 127 - 130 
 

EDITRE MEKTUP
 
19. Nasal deviasyona bal fiberoptik bronkoskop hasar
Hasan Kahraman, Saime Sarolu, Hseyin Arpa, Nurhan Atilla, Fulsen Bozku
doi: 10.5505/respircase.2018.53244  Sayfalar 131 - 133 
 
Makale zeti | Tam Metin PDF

Hzl Arama
LookUs & Online Makale