e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Respiratory Case Reports 2018 Cilt : 7 Say : 3
OLGU SUNUMU
 
1.
Tekrarlayan Pnmoni Olarak Yanl Tan Konan ABPA Olgusunda Deien Pulmoner nfiltratlar: Olgu Sunumu ve Literatrn Gzden Geirilmesi
Changing Pulmonary Infiltrates in ABPA Misdiagnosed as Recurrent Pneumonia: A Case Report and Review of the Literature
Shital PATIL, Gajanan Gondhali
doi: 10.5505/respircase.2018.20082  Sayfalar 134 - 139
 

2.
Persistan Trakeo-kutanz Fistl: Olgu Sunumu
Persistent Tracheo-cutaneous Fistula: A Case Report
Rajalakshmi Rajagopalan, Rabeeh Parambil, Krithika Sappavoo, Bharat Shenbagaraj, Siva Ashish, Subramaniam Suriyan, Nagesh Nalini Jayanthi
doi: 10.5505/respircase.2018.50470  Sayfalar 140 - 144
 

3.
nteraktif Olgu Sunumu: akmak Gaz nhalasyonuna Bal Nadir Grlen Diffuz Alveolar Hemoraji Olgusu
Interaktif Case Report: A Rare Case of Diffuse Alveolar Hemorrhage Secondary to Lighter Gas Inhalation
Melike Yksel Yavuz, Ceyda Anar, brahim Onur Alc, Filiz Gldaval, Nur Ycel, Melih Bykirin
doi: 10.5505/respircase.2018.94940  Sayfalar 145 - 148
 

4.
Kronik Lenfositik Lsemili Bir Olguda Pulmoner Lenfositik nfiltrasyon
Pulmonary Leukaemic Infiltration in Patient with Chronic Lymphocytic Leukaemia
Figen Deveci, Gamze Krkl, Mutlu Kuluztrk, lknur alk, nsel ner
doi: 10.5505/respircase.2018.45712  Sayfalar 149 - 153
 

5.
nteraktif Olgu Sunumu: nvazif rotelyal Karsinomlu Hastada Paklitaksele Bal Akcier Toksisitesi
Interaktif Case Report: Paclitaxel Associated Lung Toxicity in a Patient with Invasive Urothelial Carcinoma
Merve Erelik, zlem Ataolu, Pnar Yldz Glhan, Fuat Aytekin, Mehmet Fatih Elverili, Onur Ebah, Ege Gle Balbay
doi: 10.5505/respircase.2018.15013  Sayfalar 154 - 157
 

6.
Slfasalazin'e Bal Gelien Eozinofilik Pnmoni
Sulfasalazine Induced Eosinophilic Pneumonia
Selma Aydoan Erolu, Hakan Gnen, Halil brahim Yakar, Dildar Duman
doi: 10.5505/respircase.2018.93764  Sayfalar 158 - 161
 

7.
Sertralin ilikili akcier hastal
Sertraline Related Pulmonary Disease
Fatih Uzer, Aliye Candan
doi: 10.5505/respircase.2018.49344  Sayfalar 162 - 165
 

8.
Pulmoner Tromboembolinin Nadir Bir Nedeni Olarak Faktr VII Eksiklii
Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism
Fatih Uzer, Tlay zdemir
doi: 10.5505/respircase.2018.30085  Sayfalar 166 - 168
 

9.
Konjenital Lober Amfizem: ki Olgu Sunumu
Congenital Lobar Emphysema: Report of Two Cases
Fatih Meterolu, Atalay ahin, Menduh Oru
doi: 10.5505/respircase.2018.33154  Sayfalar 169 - 172
 

EDITRE MEKTUP
10.
Rosai-Dorfman Hastalnda Akcier Tutulumu
Rosai-Dorfman Disease with Involvement of the Lungs
Esra Karaku, Aye Selcen Ouz Erdoan, Derya zyrk, Glah Bayram
doi: 10.5505/respircase.2018.26879  Sayfalar 173 - 174
 
Makale zeti | Tam Metin PDF

YAZAR NDEKSI
11.
Yazar ndeksi
Author Index

Sayfalar 175 - 176
 
Makale zeti | Tam Metin PDF

HAKEM NDEKSI
12.
Hakem ndeksi
Reviewer Index

Sayfa 177
 
Makale zeti | Tam Metin PDF

Hzl Arama
LookUs & Online Makale