e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Endobronial ultrason rehberliinde transbronial ine aspirasyonu sonras gelien pnmomediasten: olgu sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 101-105 | DOI: 10.5505/respircase.2018.05025

Endobronial ultrason rehberliinde transbronial ine aspirasyonu sonras gelien pnmomediasten: olgu sunumu

Ali Kadri rak, Sami Deniz, Dursun Alizorolu
Salk Bilimleri niversitesi zmir Dr. Suat Seren Gs Hastalklar Ve Cerrahisi Eitim Ve Aratrma Hastanesi, zmir

Pnmomediasten mediasten iine anormal ekilde havann birikmesi olarak tanmlanmaktadr. Sklkla alveoler basncn art sonucu alveol rptr olduunda ve daha az olarak da trakeobronial aacn perforasyonu sonucunda meydana gelmektedir. Basn farkl nedeniyle hava, yumuak dokular saran fasya boyunca mediasten ve/veya retroperitonal blgeye ular. Genelde gvenli bir ilem olarak bilinen endobronial ultrason eliinde yaplan mediastinal lenf bezi ine aspirasyonu sonras pnmomediasten gelien olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: EBUS/TBNA, komplikasyon, pneumomediastinum

Pneumomediastinum after Endobronchial UltrasoundGuided Transbronchial Needle Aspiration: A case report

Ali Kadri rak, Sami Deniz, Dursun Alizorolu
Health Sciences University Izmir Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, zmir, Turkey

Pneumomediastinum is defined as an abnormal accumulation of air within the mediastinum. It occurs most often when increased alveolar pressure leads to alveolar rupture, and less frequently when there is perforation of the tracheobronchial tree. Pressure gradients then allow air to spread via the fascia to the surrounding soft tissues, mediastinum, and/or retroperitoneum. This is a report of a case of pneumomediastinum following endobronchial ultrasoundguided fine needle aspiration (EBUS/TBNA) of the mediastinal lymph nodes, widely regarded as a safe procedure.

Keywords: EBUS/TBNA, complication, pneumomediastinum

Olgunun Tomografi Kesitleri
Ali Kadri rak, Sami Deniz, Dursun Alizorolu. Pneumomediastinum after Endobronchial UltrasoundGuided Transbronchial Needle Aspiration: A case report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 101-105

Sorumlu Yazar: Ali Kadri rak, Trkiye
LookUs & Online Makale