e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Stent Migrasyonuna Sekonder Gelien Trakea-zofageal Fistl Olgusu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 97-100 | DOI: 10.5505/respircase.2018.83788

Stent Migrasyonuna Sekonder Gelien Trakea-zofageal Fistl Olgusu

Mehmet Erdem akmak1, Hayriye Cankar Dal1, brahim Mungan1, Serdar Yamanyar1, Derya Ademolu1, Bra Tezcan2, Dilek Kazanc2, Sema Turan1
1Trkiye Yksek htisas Hastanesi, Youn Bakm Ana Bilim Dal, Ankara, Trkiye
2Trkiye Yksek htisas Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dal, Ankara, Trkiye

Trakea-zofageal fistl, zofagus ve trakea arasnda balant olmasdr. Konjenital veya edinsel olarak oluabilirler. Erikinlerde ounlukla edinsel ekli grlr. Trakea-zofageal fistl hayat tehdit eden bir durum olup uygun yntemle tedavi edilmesi gerekir. Bu olgu sunumunda Ivor Lewis ameliyat nedeniyle takip edilen hastada zofagusa stent uygulanmas sonras stent migrasyonuna bal gelien trake-zofageal fistl olgusu sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Trakea-zofageal fistl, stent, migrasyon.

Trachea-Esophageal Fistula Case Occuring in the Stent Migration

Mehmet Erdem akmak1, Hayriye Cankar Dal1, brahim Mungan1, Serdar Yamanyar1, Derya Ademolu1, Bra Tezcan2, Dilek Kazanc2, Sema Turan1
1Trkiye Yksek htisas Hospital, Department Of Critical Care, Ankara, Turkey
2Trkiye Yksek htisas Hospital, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Ankara, Turkey

A tracheal-esophageal fistula (TEF) is a connection between the esophagus and the trachea. It may be congenital or acquired. TEF seen in adults is usually acquired. TEF is a life-threatening condition, and must be treated appropriately. This case report is a description of a case of TEF due to stent migration occurring after an Ivor Lewis operation and esophageal stent implantation.

Keywords: Trachea-esophageal fistula, stent, migration.

Mehmet Erdem akmak, Hayriye Cankar Dal, brahim Mungan, Serdar Yamanyar, Derya Ademolu, Bra Tezcan, Dilek Kazanc, Sema Turan. Trachea-Esophageal Fistula Case Occuring in the Stent Migration. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 97-100

Sorumlu Yazar: Mehmet Erdem akmak, Trkiye
LookUs & Online Makale