e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Kistik Fibrozisin Nadir Bir Komplikasyonu: Korneal Opasite [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2013; 2(1): 20-22 | DOI: 10.5505/respircase.2013.19483

Kistik Fibrozisin Nadir Bir Komplikasyonu: Korneal Opasite

Sevgi Pekcan1, Deniz Doğru Ersöz2, Mehmet Köse3, Güzin Cinel2, Murat İrkeç4, Ebru Yalçın2, Uğur Özçelik2, Nural Kiper2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD Konya
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD Ankara
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları BD
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD

Kistik fibrozisli hastaların takibinde A vitamini eksikliğine bağlı göz bulguları görülebilmektedir. Korneal opasite ve gelişme geriliği ile başvurarak kistik fibrosis tanısı alan 11 aylık bir çocuğu sunuyoruz. Korneal opasite bulgusu ile tanı alan literatürde bildirilen ilk kistik fibrosis vakasıdır ve erken yaşta bu hastalarda göz bulguları nadirdir.

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, korneal opasite, vitamin A eksikliği.

Corneal Opacity: A Rare Manifestation of Cystic Fibrosis

Sevgi Pekcan1, Deniz Doğru Ersöz2, Mehmet Köse3, Güzin Cinel2, Murat İrkeç4, Ebru Yalçın2, Uğur Özçelik2, Nural Kiper2
1Necmettin Erbakan Üniversity Meram Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Pediatric Pulmonology Unit,
2Hacettepe University Faculty Of Medicine, Pediatric Pulmonology Unit,Ankara
3Erciyes University Faculty Of Medicine, Pediatric Pulmonology Unit, Kayseri
4Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department of Ophthalmology

Eye manifestations due to hypovitaminosis A was observed in the follow-up of patients with cystic fibrosis. Herein, we describe an 11-month-old infant with corneal opacity and growth retardation who was diagnosed as cystic fibrosis. To our knowledge, this is the first report in the literature of corneal opacity as a manifestation of cystic fibrosis. Furthermore, it is rare to encounter ophthalmic findings in cystic fibrosis at this age.

Keywords: Cystic fibrosis, corneal opacity, hypovitaminosis A.

Sevgi Pekcan, Deniz Doğru Ersöz, Mehmet Köse, Güzin Cinel, Murat İrkeç, Ebru Yalçın, Uğur Özçelik, Nural Kiper. Corneal Opacity: A Rare Manifestation of Cystic Fibrosis. Respir Case Rep. 2013; 2(1): 20-22

Sorumlu Yazar: Sevgi Pekcan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale