e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Pulmoner Tromboembolinin Nadir Bir Nedeni Olarak Faktr VII Eksiklii [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 166-168 | DOI: 10.5505/respircase.2018.30085

Pulmoner Tromboembolinin Nadir Bir Nedeni Olarak Faktr VII Eksiklii

Fatih Uzer1, Tlay zdemir2
1Marmara niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, stanbul
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Antalya

Kaltsal faktr VII eksiklii, nadir grlmesine ramen, kaltsal faktr eksiklikleri iinde en fazla otozomal resesif gei gsteren bir hastalktr. Asemptomatik olabildii gibi, ounlukla mukoza kanamas, eklem ve kas ii kanama, intrakraniyal kanama gibi kanama diatezi bulgular ile seyredebilir. te yandan ok ender olarak bu hastalarda arteriyel veya venz tromboz bildirilmitir. Kliniimizde pulmoner tromboemboli tans alan bir kaltsal faktr VII eksiklii tanl olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Faktr VII eksiklii, Nadir hastalk, Pulmoner tromboemboli,

Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism

Fatih Uzer1, Tlay zdemir2
1Department Of Pulmonary Diseases, Marmara University, Istanbul
2Department Of Pulmonary Diseases, Akdeniz University, Istanbul

Hereditary factor VII deficiency is rare recessive autosomal disorder. It may be asymptomatic and typically presents with signs of bleeding diathesis, such as mucosal bleeding, joint and muscle hemorrhage, or intracranial hemorrhage; arterial and venous thrombosis is rare in the literature. Presently described is a case of a patient who had hereditary factor VII deficiency diagnosed with pulmonary thromboembolism.

Keywords: Factor VII deficiency, Pulmonary thromboembolism, Rare disease

Fatih Uzer, Tlay zdemir. Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 166-168

Sorumlu Yazar: Fatih Uzer, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale