e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Kronik Konstipasyonun Nadir bir Komplikasyonu: Lipoid Pnömoni [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 99-102 | DOI: 10.5505/respircase.2019.40326

Kronik Konstipasyonun Nadir bir Komplikasyonu: Lipoid Pnömoni

Berna Duman1, Ali Vefa öztürk1, Ipek Coban2, Tugba Cosgun3, Alper Toker3, Levent Dalar3
1İstanbul Bilim Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı
3İstanbul Bilim Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Lipoid pnömoni nadir görülür. Özellikle yaşlılarda kronik konstipasyon amacı ile kullanılan mineral yağlarda aspirasyon riski vardır. Burada zeytinyağı aspirasyonu sonucu gelişen lipoid pnömoni olgusu anlatılmaktadır.Yetmiş yaşında erkek hasta iki aydır devam eden öksürük, balgam şikayetleri ile başvurdu.Toraks BT’de sağ akciğer alt lob posterior segmentte ve sağ orta lobda yaygın buzlu cam dansiteleri saptandı.Nonspesifik antibiyoterapiden bir ay sonra çekilen Toraks BT’de orta lobda bulguların sebat ettiği görüldü. Sağ orta lobdan bronkoalveolar lavaj yapıldı. ARB, nonspesifik kültür, mantar ve sitoloji incelemeleri tanıya ulaştırmadı. Yeni toraks BT’de sağ orta lobda volüm kaybının geliştiği görüldü. Tanı ve tedavi amaçlı sağ orta lobektomi yapıldı. Patolojik incelemesi lipoid pnömoni ile uyumlu bulundu. Tekrar sorgulandığında kronik konstipasyonu için hergün sekiz yemek kaşığı zeytinyağı içtiği öğrenildi. Buzlu cam infiltrasyonu olan olgularda lipoid pnömoni akılda bulundurulmalıdır. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda, reflü, yutma güçlüğü veya nörolojik hastalığı olan kişilerde laksatif amaçlı mineral yağ kullanımı bıraktırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: mineral yağ, lipoid pnömoni, bronkoskopi

A Rare Complication of Chronic Constipation: Lipoid Pneumonia

Berna Duman1, Ali Vefa öztürk1, Ipek Coban2, Tugba Cosgun3, Alper Toker3, Levent Dalar3
1Istanbul Bilim University, Dept of Pulmonology
2Istanbul Bilim University, Dept of Pathology
3Istanbul Bilim University, Dept of Thoracic Surgery

Lipoid pneumonia is a rare lung disease. Consuming mineral oils for the specific treatment of chronic constipation can lead to aspiration. Herein, a case of lipoid pneumonia is presented resulting from the consumption of olive oil to treat constipation. A 70-year-old male referred with a cough and sputum expectoration. A patchy ground glass opacity was noted in right lower lobe posterobasal segment and the middle lobe in a thoracic computerized tomography (CT). The findings persisted in the middle lobe after broad spectrum antibiotherapy. An examination of the bronchoalveolar lavage fluid was inconclusive. A loss of volume was noted in the middle lobe in a new CT. A middle lobectomy was carried out, and the pathological examination revealed lipoid pneumonia. Under deep questioning, the patient disclosed that he consumed olive oil every morning for chronic constipation. Lipoid pneumonia can be an alternative diagnosis for ground glass opacities. Consuming mineral oil should be avoided, especially in the elderly and children, and in patients with impaired swallowing, reflux or neurological disorders.

Keywords: bronchoscopy, lipoid pneumonia, mineral oil

Olgunun Görüntü Kesitleri
Berna Duman, Ali Vefa öztürk, Ipek Coban, Tugba Cosgun, Alper Toker, Levent Dalar. A Rare Complication of Chronic Constipation: Lipoid Pneumonia. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 99-102

Sorumlu Yazar: Levent Dalar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale