e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Sertralin ilikili akcier hastal [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 162-165 | DOI: 10.5505/respircase.2018.49344

Sertralin ilikili akcier hastal

Fatih Uzer1, Aliye Candan 2
1Kastamonu Devlet Hastanesi, Gs Hastalklar, Kastamonu
2Akdeniz niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Ana Bilim Dal, Antalya

nterstisyel akcier hastalklarnn % 2,5-3nn ilalarla ilikili olarak ortaya kt bildirilmektedir. lalar, solunum sisteminin tm komponentlerinde, yan etkileri gsterebilmektedirler. Altm sekiz yanda kadn hasta 2 haftadr olan ksrk ve ate yaknmalar ile solunum hastalklar polikliniine bavurdu. Fizik muayenesinde, solunum sisteminde bilateral alt zonlarda raller duyuldu. zgemiinde depresyon nedeniyle sertralin kullanma yks vard. Yaplan klinik deerlendirme, radyolojik grntleme ve laboratuvar neticelerin sonunda hastaya ilalara bal interstisyel akcier hastal tans kondu. lalara bal interstisyel akcier hastalklar nadir grldnden literatre katk salamak amacyla olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: antidepresan, intersitisyel akcier hastal, sertralin

Sertraline Related Pulmonary Disease

Fatih Uzer1, Aliye Candan 2
1Department Of Respiratory Medicine, Kastamonu State Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department Of Respiratory Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

It has been reported that 2.5% to 3% of interstitial lung diseases are related to prescription drugs. Drugs can demonstrate side effects in all components of the respiratory system. A 68-year-old woman was admitted to the department of respiratory diseases with a history of a cough and fever present for 2 weeks. A physical examination revealed crackles in the bilateral lower zones of the respiratory system. She had a history of using sertraline for depression. Based on the results of the clinical evaluation, radiological imaging, and laboratory findings, the patient was diagnosed with interstitial pulmonary disease emerging as a side effect of prescription drug use. As drug-related interstitial lung disease is rare, this case is presented as a contribution to the literature.

Keywords: antidepressant, interstitial lung disease, sertraline

Fatih Uzer, Aliye Candan . Sertraline Related Pulmonary Disease. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 162-165

Sorumlu Yazar: Fatih Uzer, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale