e-ISSN 2147-2475
Cilt : 11 Say : 3 Yl : 2022

Hzl Arama
Pnmoni Pnmoniden de fazlas olabilir: Yirmi yanda erkek intralober sekestrasyon olgusu sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 96-98 | DOI: 10.5505/respircase.2017.92499

Pnmoni Pnmoniden de fazlas olabilir: Yirmi yanda erkek intralober sekestrasyon olgusu sunumu

Eric Paul Borrelli
Rhode sland niversitesi, Farmakoloji Fakltesi, Kingston, Rhode Island, ABD

Pulmoner sekestrasyonlar (PS) nadir grlen konjenital malformasyonlar olup ocuklarda fetal ultrason ve erikinlerde bilgisayarl tomografi ile tipik olarak tan almaktadrlar. PSnin potansiyel komplikasyonlar tekrarlayan solunum yolu infeksiyonlar, hemoraji, kalp yetmezlii ve solunumsal yetmezliklerdir. nerilen tedavi cerrahi rezeksiyondur. Bu makalede intralober PS tans konmu 20 yanda erkek olgu tartld.

Anahtar Kelimeler: konjenital malformasyonlar, enfeksiyon, pnmoni, epidemiyoloji, pulmoner sekestrasyon

Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male

Eric Paul Borrelli
University of Rhode Island College of Pharmacy, Kingston, Rhode Island, United States

Pulmonary sequestration (PS) is rare congenital lung malformation typically diagnosed with fetal ultrasound or computed tomography scans. Potential complications of PS include recurrent respiratory infections, hemorrhage, heart failure, and respiratory distress. Recommended treatment is surgical resection. Presently described is case of a 20-year-old male diagnosed with intralobar PS.

Keywords: Congenital Malformations, Infections: , Pneumonia, Epidemiology, Pulmonary Sequestration

Eric Paul Borrelli. Maybe it is More than Pneumonia: Case Report of an Intralobar Sequestration in a 20-Year-Old Male. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 96-98

Sorumlu Yazar: Eric Paul Borrelli, United States
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale