e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 2 (2)
Cilt: 2  Say: 2 - Haziran 2013

KAPAK
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

KNYE
2.
Knye
Editorial Board

Sayfa II

OLGU SUNUMU
3.
Sarkoidoz ve IgA Nefropatisi (Nadir Bir Birliktelik)
Sarcoidosis and IgA Nephropathy: a Rare Association
Canturk Tasci, Alper Gndoan, Nesrin andr, lker Ylmaz, brahim Yavan, mer Deniz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgi
doi: 10.5505/respircase.2013.35229  Sayfalar 48 - 51

4.
Genetik Yatknlk Zemininde Gelien E Zamanl Masif Pulmoner Emboli ve Brakiyal Arter Embolisi
Concurrent Massive Pulmonary Embolism and Brachial Artery Embolism in a Genetic Background
Serdar Berk, Asl Bingl, Nurkay Katrancolu, mer Tamer Doan, Sulhattin Arslan, brahim Akkurt
doi: 10.5505/respircase.2013.64936  Sayfalar 52 - 56

5.
Nadir Grlen Bir Trakeobroniyal Anomali Trakeal Bronkus
A Rare Case of Tracheobronchial Anomalies: Tracheal Bronchus
Selvi Keleki, Fatih Meterolu, Velat en, Atalay ahin, Tahir evval Eren, Mehmet Fuat Grkan
doi: 10.5505/respircase.2013.47966  Sayfalar 57 - 59

6.
Akcier Tberklozuna Elik Eden Tberkloz Plrezi ve Dil Tberklozu Olgusu
A Case of Pulmonary Tuberculosis Accompanied by Tuberculosis Pleurisy and Tuberculosis of the Tongue
Hatice Trker, Bahadr skl, zge nal Bayraktar, Sibel Boa, Aydn Kant, Fatma Emre Taolar, zkan Devran, zlem Saniye meli, Merve ifti
doi: 10.5505/respircase.2013.02411  Sayfalar 60 - 63

7.
Tansiyon Pnmotoraksa Neden Olan Rptre Kist Hidatik
Ruptured Hydatid Cyst Causing Tension Pneumothorax
Muharrem akmak, Akn Eraslan Balci, Mehmet Ouzhan zyurtkan
doi: 10.5505/respircase.2013.46855  Sayfalar 64 - 67

8.
Akcier Kanserini Taklit Eden Rastlantsal Bronial Yabanc Cisim Aspirasyonu
An Occult Bronchial Foreign Body Aspiration Mimicking Lung Cancer
Glbanu Horzum Ekinci, Osman Hacmerolu, Murat Kavas, Esra Akktk ngel, Aye Ersev, Adnan Ylmaz
doi: 10.5505/respircase.2013.46330  Sayfalar 68 - 70

9.
Gs Duvar Schwannomas
Thoracic Wall Schwannoma
Gven oun, Sevin Baer, Gokhan Yuncu, Nevzat Karabulut, Ferda Bir
doi: 10.5505/respircase.2013.55264  Sayfalar 71 - 74

10.
Akcierin si Hcreli Karsinomu
Spindle Cell Carcinoma of the Lung
Bilal Halc, Sevin Sarn Ulal, Ersin Gnay, Emre Kaar, Fatma Aktepe, Mehmet nl
doi: 10.5505/respircase.2013.07078  Sayfalar 75 - 78

11.
Marfan Sendromu Akcier Tutulumu Bulunan Olguda Akcier Tberklozu
Pulmonary Tuberculosis in a Patient with Marfan's Syndrome with Pulmonary Involvement
Fikret Kanat, Baykal Tlek
doi: 10.5505/respircase.2013.47955  Sayfalar 79 - 81

12.
Spontan Gerileyen Timik Kist
Spontaneously Regressing Thymic Cyst
Dildar Duman, Tlin Kuyucu, Dilek Ernam, Emine Nur Ko, Fatma Merve Tepetam
doi: 10.5505/respircase.2013.20592  Sayfalar 82 - 85

13.
Akcierin Multiple Sklerozan Hemanjiomu
Multiple Sclerosing Hemangioma of the Lung
Tuba Acar, zgr Samanclar, Ozan Usluer, Sln Ermete, eyda rs Kaya
doi: 10.5505/respircase.2013.46036  Sayfalar 86 - 88

LookUs & Online Makale