e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
RESPIRATORY CASE REPORTS - Respir Case Rep: 4 (2)
Cilt: 4  Say: 2 - Haziran 2015

OLGU SUNUMU
1.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Spirometrinin Nadir Bir Komplikasyonu: Pnmotoraks
INTERACTIVE CASE REPORT: A Rare Complication of Spirometry: Pneumothorax
mran Toru, Mehmet Sait Incebyk, Mehmet Suat Patlakolu, Tuncay Vatansever
doi: 10.5505/respircase.2015.65487  Sayfalar 79 - 82

2.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Eroin nhalasyonuna Bal Akut Eozinofilik Pnmoni Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Acute Eosinophilic Pneumonia due to Heroin Inhalation
Deniz Doan, Nesrin cal, Ali Fuat iek, Grhan Takn, Orhan Ycel, Cantrk Ta, Seyfettin Gm, Ergn Uar, mer Deniz, Ergun Tozkoparan, Hayati Bilgi
doi: 10.5505/respircase.2015.48568  Sayfalar 83 - 86

3.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Pulmoner Lenfanjioleiyomiyomatozis: ki Olgu Nedeniyle
INTERACTIVE CASE REPORT: Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: Report of Two Cases
Elif Tanrverdio, ule Gl, Zehra Yaar, Mehmet Akif zgl, Mehmet Zeki Gnlolu, Halide Nur rer, Erdoan etinkaya
doi: 10.5505/respircase.2015.59454  Sayfalar 87 - 91

4.
Bir Hastalk, ki komplikasyon: Crohn Hastal
A Single Disease with Double Complications: Crohns Disease
Aysun Yakar, Fatih Yakar, Fatmanur Karakse, Hatice K. zelik, Kbra Ak
doi: 10.5505/respircase.2015.02986  Sayfalar 92 - 95

5.
Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Goodpasture Sendromu
A Rare Cause of Hemoptysis: Goodpasture Syndrome
Mehmet nl, Pnar imen, smail Kayaalp, Nuran Katg, Salih Zeki Gl
doi: 10.5505/respircase.2015.55706  Sayfalar 96 - 100

6.
mmunitesi Salam Gen Bir Hastada Beklenmedik Sebebe Bal Diffz Alveoler Hemoraji; Herpes Simplex Tip-1 likili Pnmoni
An Unexpected Cause of Diffuse Alveolar Hemorrhage in an Immunocompetent Young Patient: Herpes Simplex Type 1 Related Pneumonia
Mevlt Karata, Halit narka, Servet Kayhan, Aziz Gm, Recep Bedir, Songl zyurt, nal ahin
doi: 10.5505/respircase.2015.86547  Sayfalar 101 - 104

7.
Gz Yaartc Gaz nhalasyonu Sonras Gelien Pulmoner Restriksiyon Olgusu*
Tear Gas Inhalation Induced Pulmonary Restriction Case
Sinem Berik Safi, Peri Meram Arbak, Ege Gle Balbay
doi: 10.5505/respircase.2015.37450  Sayfalar 105 - 107

8.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Endobroniyal Aspergillozis Tarafndan Gizlenen Broniyal Karsinoid Tmr Olgusu
INTERACTIVE CASE REPORT: Case of bronchial carcinoid tumor masked by endobronchial aspergillosis
Erdal n, Mehmet Mustafa Akn, Affan Denk
doi: 10.5505/respircase.2015.63935  Sayfalar 108 - 111

9.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Koinsidental Kondrosarkom: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE REPORT: Coincidental Chondrosarcoma: A Case Report
Ercan Kurtipek, Mustafa alk, Ilknur Kkosmanolu, Nuri Dzgn, Hdr Esme
doi: 10.5505/respircase.2015.29981  Sayfalar 112 - 115

10.
leuma Metastaz Yapan Bir Skuamz Hcreli Akcier Kanseri Olgusu
A Squamous Lung Cancer Case with Ileum Metastasis
Mustafa Canbaz, Dursun Tatar, Ceyda Anar, Emre enel, Ahmet Emin Erbaycu, Ebru akr
doi: 10.5505/respircase.2015.52714  Sayfalar 116 - 119

11.
Pulmoner Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunumu
Pulmonary Mucoepidermoid Carcinoma: A Case Report
Umut Sabri Kasapolu, Murat Kavas, Sibel Arn, Volkan Selami Baysungur, Ayim en
doi: 10.5505/respircase.2015.75437  Sayfalar 120 - 123

12.
Sol Hiler Kitle Grnm Oluturan diyopatik Pulmoner Arter Anevrizmas
Left Hilar Mass Image Forming of Idiopathic Pulmonary Artery Aneurysm
brahim Gven oun, Saadet Gven, alar Deniz
doi: 10.5505/respircase.2015.21033  Sayfalar 124 - 126

13.
NTERAKTF OLGU SUNUMU: Nrofibromatosis Tip1 ve Akcier Sorunlar: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE REPORT: Neurofibromatosis Type 1 and Lung Issues: A Case Report
Melike Yksel Yavuz, Ceyda Anar, Derya Deniz, Hseyin Halilolar, Ali Galip Yener
doi: 10.5505/respircase.2015.84803  Sayfalar 127 - 131

14.
Tonsillektomi Operasyonu Sonras Gelien Tip II Negatif Basnl Pulmoner dem
Negative Pressure Pulmonary Edema Type II after Tonsillectomy Operation
Nagihan Durmu Koak
doi: 10.5505/respircase.2015.73645  Sayfalar 132 - 135

15.
Nonkardiyojenik Akcier deminin Nadir Bir Nedeni Olan Negatif Basnl Pulmoner dem: ki Olgu Sunumu
A Rare Cause of Non-cardiogenic Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema: Two Case Reports
Levent zdemir, Burcu zdemir, Hakan Karabay, Senem Urfal, Resul Akyol, Zulal zbolat, Yusuf Kln, Sema Nur alkan, Ali Ersoy, Bilge zmezolu
doi: 10.5505/respircase.2015.20982  Sayfalar 136 - 140

EDITRE MEKTUP
16.
Dev Sa Atriyum
Giant Right Atrium
Levent zdemir, Burcu zdemir
doi: 10.5505/respircase.2015.29200  Sayfalar 141 - 142
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale