e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Endobroniyal Lenfoma: Olgu Sunumu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(2): 135-138 | DOI: 10.5505/respircase.2021.45762

Endobroniyal Lenfoma: Olgu Sunumu

Hseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliora1, Tuba ifti Ksbeci2, Salih Kk3, Fuad Pasiyev4, Demir Kursat Yldz5, idem Vural6, Umay Kiraz6, Ahmet Ilgazl7
1Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Gs Cerrahisi Anabilim Dal, Kocaeli
2Yozgat ehir Hastanesi, Yozgat
3Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli
4zel stanbul Blge Hastanesi, stanbul
5Memorial Bahelievler Hastanesi, stanbul
6Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Patoloji Anabilim Dal, Kocaeli
7Kocaeli niversitesi Tp Fakltesi, Gs Hastalklar Anabilim Dal, Kocaeli

Non-Hodgkin lenfomalar lenfoid dokulardan, esas olarak lenf dmlerinden kaynaklanan tmrlerdir. Non-Hodgkin lenfomalarda trakeobroniyal tutulum nadir olmakla birlikte ekstranodal lenfomal hastalarda %3,6 orannda trakeobroniyal tutulum bildirilmitir. almamzda gs arsnn atipik bir sebebi olarak saptadmz, endobroniyal tutulumu sa ana bronu tmyle obstrkte ederek total atelektaziye yol aan ve bronkoskopik biyopsi ile tan alan tmr olgusundaki deneyimimizi sunmay amaladk.

Anahtar Kelimeler: Endobroniyal Lenfoma, Non-Hodgkin Lenfoma, bronkoskopi.

Endobronchial Lymphoma: A Case Report

Hseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliora1, Tuba ifti Ksbeci2, Salih Kk3, Fuad Pasiyev4, Demir Kursat Yldz5, idem Vural6, Umay Kiraz6, Ahmet Ilgazl7
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
2Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey
3Kocaeli State Hospital, Kocaeli, Turkey
4Private stanbul Regional Hospital, stanbul, Turkey
5Memorial Bahelievler Hospital, stanbul, Turkey
6Department of Pathology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
7Department of Pulmonology, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Non-Hodgkin lymphomas are tumors that develop in lymphoid tissue, and mainly in the lymph nodes. Although tracheobronchial invasion is rare in Non-Hodgkin lymphomas, it has been reported in 3.6% of patients with extranodal lymphoma. We present here our experience of a tumor identified as an atypical cause of chest pain that led to a total atelectasis by obstructing the right main bronchus with endobronchial invasion, diagnosed with bronchoscopic biopsy.

Keywords: Endobronchial Lymphoma, Non-Hodgkin Lymphoma, bronchoscopy.

Hseyin Fatih Sezer, Aykut Eliora, Tuba ifti Ksbeci, Salih Kk, Fuad Pasiyev, Demir Kursat Yldz, idem Vural, Umay Kiraz, Ahmet Ilgazl. Endobronchial Lymphoma: A Case Report. Respir Case Rep. 2021; 10(2): 135-138

Sorumlu Yazar: Hseyin Fatih Sezer, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale