e-ISSN 2147-2475
An Extremely Rare Cause of Dyspnea on Exertion: Bronchial Atresia [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 83-86 | DOI: 10.5505/respircase.2020.04796

An Extremely Rare Cause of Dyspnea on Exertion: Bronchial Atresia

Fatma Tokgoz Akyil1, Ahmet Topbas1, Mustafa Akyıl2
1Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Department of Chest Diseases
2Canakkale Mehmet Akif Ersoy State Hospital, Department of Thoracic Surgery

Congenital bronchial atresia (CBA) is a rare congenital airway malformation that is caused by an interruption to a proximal lobar, the segmental or subsegmental bronchus, hyperinflation and mucoid impaction distal to the atresic bronchus. Patients may be asymptomatic, or a cough, shortness of breath or recurrent infection may be encountered. We present here the case of a 21-year-old male who presented with exertional dyspnea and cough on exertion, and who was diagnosed with congenital bronchial atresia.

Keywords: congenital bronchial atresia, dyspnea, mucocele

Efor Dispnesinin Çok Nadir Bir Nedeni: Bronş Atrezisi

Fatma Tokgoz Akyil1, Ahmet Topbas1, Mustafa Akyıl2
1Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği
2Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği

Konjenital bronş atrezisi lober, segmenter veya subsegmenter bronşların atrezik sonlanması ve bu nedenle distalde oluşan havalanma artışı ve mukus birikimi ile karakterizedir. Hastalar asemptomatik olabileceği gibi; nefes darlığı, öksürük ve rekürren enfeksiyonlar ile başvurabilir. Bu olgu sunumunda, ağır eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve öksürük nedeniyle başvuran ve konjenital bronş atrezisi tanısı konulan 21 yaşında bir erkek hasta nadir görülmesi nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: dispne, konjenital bronş atrezisi, mucocele

Fatma Tokgoz Akyil, Ahmet Topbas, Mustafa Akyıl. An Extremely Rare Cause of Dyspnea on Exertion: Bronchial Atresia. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 83-86

Corresponding Author: Fatma Tokgoz Akyil, Türkiye
LookUs & Online Makale