e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
INTERACTIVE CASE REPORT: Pneumosiderosis in a Welder Masquerading as Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeons [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(1): 1-4 | DOI: 10.5505/respircase.2015.63825

INTERACTIVE CASE REPORT: Pneumosiderosis in a Welder Masquerading as Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeons

Ayşe Baççıoğlu1, Füsun Kalpaklıoğlu1, Önder Bozdoğan2, Mikail İnal3, Ömür Güngör4
1Department of Pulmonary Diseases, Division of Immunology and Allergy Diseases, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
2Department of Pathology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
3Department of Radiology, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey
4Department of Pulmonary Diseases, Kırıkkale University Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey

A 43-year-old man with a dyspnea, and cough had been a welder for 20 years, and had raised pigeons for 30 years. A pre-diagnosis of hypersensitivity pneumonitis was proposed with multiple micronodular opacities in radiology, exposure to pigeons, and hypoxemia. However, it was ruled out with continuing lung symptoms though avoidance of pigeons, no alveolitis in the bronchial lavage, corticosteroid insensitivity, and normal diffusion lung capacity. A diagnosis of welder’s lung disease was made with the occupational environment consisting of iron dust particles, compatible chest radiology, and positive staining for ferritin (Prussian blue stain) of the macrophages in the bronchial lavage. His hypoxemia was thought to improve after bronchial washing. He was recommended to quit his job and quit smoking, as well as feeding pigeons, since these factors potentially had an effect and predispose lung fibrosis, asthma, and cancer.

Keywords: Occupational lung disease, pigeon’s lung, welding

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Kaynakçıda Güvercinlere Bağlı Hipersensitivite Pnömonisi ile Karışan Pnömosiderozis

Ayşe Baççıoğlu1, Füsun Kalpaklıoğlu1, Önder Bozdoğan2, Mikail İnal3, Ömür Güngör4
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kırıkkale

Nefes darlığı ve öksürük şikâyetleri olan 43 yaşındaki erkek hasta, 20 yıldır kaynakçılık yapmakta ve 30 yıldır güvercin beslemekteydi. Radyolojide yaygın mikronodüler opasiteler, güvercin besleme öyküsü ve hipoksemi olması nedeniyle ile ön tanı olarak hipersensitivite pnömonisi düşünüldü. Ancak güvercinlerin uzaklaştırılmasına rağmen şikâyetlerinin devam etmesi, bronş lavajında lenfositik/nötrofilik alveolitis bulgusunun olmaması, akciğerde fibrozis olmamasına rağmen kortikosteroide yanıtsızlık ve normal akciğer difüzyon kapasitesiyle bu tanıdan uzaklaşıldı. Kaynakçı akciğeri hastalığı, meslek ortamındaki demir tozlarının varlığı, uyumlu radyoloji bulguları, serum ferritin yüksekliği ve bronş lavajında Prusya mavisi ile boyanmış demir granüllerinin görülmesiyle kondu. Hastanın hipoksemisinin yapılan bronş lavajı sonrası demir granüllerinin uzaklaştırılmasıyla düzeldiği dü-şünüldü. Hastaya tedavi olarak mesleğini değiştirmesi, sigarayı bırakması ve güvercinlerden uzaklaşması önerildi. Çünkü bu faktörler ileride akciğer fibrozisi, astım ve akciğer kanseri gelişimine sebep olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki akciğer hastalığı, güvercinci akciğeri, kaynakçılık.

Image Slices of the Case

Ayşe Baççıoğlu, Füsun Kalpaklıoğlu, Önder Bozdoğan, Mikail İnal, Ömür Güngör. INTERACTIVE CASE REPORT: Pneumosiderosis in a Welder Masquerading as Hypersensitivity Pneumonitis Caused by Pigeons. Respir Case Rep. 2015; 4(1): 1-4

Corresponding Author: Ayşe Baççıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale