e-ISSN 2147-2475
Pulmonary Mucoepidermoid Carcinoma: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 120-123 | DOI: 10.5505/respircase.2015.75437

Pulmonary Mucoepidermoid Carcinoma: A Case Report

Umut Sabri Kasapoğlu1, Murat Kavas1, Sibel Arınç1, Volkan Selami Baysungur2, Ayçim Şen3
1Clinic of Chest Diseases, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Clinic of Thoracic Surgery, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Pathology, Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Mucoepidermoid carcinoma of the tracheabronchial tree is a slow-growing malignant tumor arising from the submucosal glands. Mucoepidermoid carcinoma is an extremely rare tumor of the lung that acounts for 0.3% of thoracic malignancies. Fifty-percent of patients are aged under 30 years. Surgical resection is the mainstay of the treatment and it rarely requires adjuvant treatment. A 33-year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of cough and hemoptysis. A mass lesion in right middle lobe was detected in the thorax computed tomography. Although fiberoptic bronchoscopy revealed a polipoid endobronchial lesion occupying the right middle lobe, bronchoscopic biopsy was undiagnosed. The patient underwent thoracotomy with right middle lobectomy and mediastinal lymph node dissection. Histopathological examination revealed a low grade mucoepidermoid carcinoma. The patient did not receive adjuvant treatment and is still alive without evidence of recurrence 29 months after the initial diagnosis.

Keywords: Carcinoma, mucoepidermoid, lung, thoracic surgery.

Pulmoner Mukoepidermoid Karsinom: Olgu Sunumu

Umut Sabri Kasapoğlu1, Murat Kavas1, Sibel Arınç1, Volkan Selami Baysungur2, Ayçim Şen3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Trakeobonşial sistemin mukoepidermoid karsinomları submukozal bezlerden köken alan, yavaş büyüyen malign özellikte tümörlerdir. Çok nadir görülür ve akciğer tümörlerinin %0,3’ünü oluşturmaktadır. Olguların %50’si 30 yaşın altındadır. Cerrahi rezeksiyon tedavinin temelini oluşturur ve nadiren adjuvan tedavi gerekmektedir. Otuz üç yaşında kadın hasta kliniğimize öksürük ve hemoptizi şikâyeti ile başvurdu. Olgunun toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ orta lobda düzgün sınırlı kitle lezyon tespit edildi. Fiberoptik bronkoskopik incelemede sağ orta lobda polipoid lezyon izlenmesine rağmen bronkoskopik biyopsi ile tanı elde edilemedi. Orta lobektomi ve lenf nodu diseksiyonu yapılan hastada histopatolojik inceleme düşük gradeli mukoepidermoid karsinom olarak raporlandı. Adjuvan tedavi verilmeyen hasta tanıdan 29 ay sonra halen hayattadır ve nüks izlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Karsinom, mukoepidermoid, akciğer, torasik cerrahi.

Umut Sabri Kasapoğlu, Murat Kavas, Sibel Arınç, Volkan Selami Baysungur, Ayçim Şen. Pulmonary Mucoepidermoid Carcinoma: A Case Report. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 120-123

Corresponding Author: Umut Sabri Kasapoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale