e-ISSN 2147-2475
A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports) [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(1): 49-52 | DOI: 10.5505/respircase.2016.83723

A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports)

Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir
Clinic of Chest Diseases, Dışkapı Yıdırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

Diffuse alveolar hemorrhage (DAH) caused by immune and non-immune etiological factors, characterized by diffuse alveolar consolidation, often presents with the clinical triad of dyspnea, hemoptysis and, anemia, as a result of the disruption of the alveolocapillary membrane of the lung. We present four cases, when the patients are over 65 years of age, followed up at our clinic with diffuse alveolar hemorrhage as a rare complication of the uncontrolled use of anticoagulant (Warfarin) therapy.

Keywords: Lung, warfarin, Diffuse Alveolar Hemorrhage.

Oral Antikoagülan Kullanımı ile ilgili Nadir Bir Komplikasyon: Diffüz Alveoler Hemoraji (65 Yaş Üstü 4 Olgu Sunumu)

Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir
Dışkapı Education and Research Hospital, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Turkey

Diffüz alveoler hemoraji (DAH), immün ve immün olmayan etyolojik faktörlere bağlı olarak gelişen, akciğerlerde alveolokapiller membranın hasarı sonucu nefes darlığı, hemoptizi, anemi, diffüz alveolar konsolidasyon ile karakterize bir hastalıktır. Burada, kontrolsüz oral antikoagülan (varfarin) kullanımına bağlı kanamalar arasında nadir görülen bir komplikasyon olan DAH nedeni ile kliniğimizde takip edilen 65 yaş üstü dört olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akciğer, varfarin, Diffüz Alveoler Hemoraji.

Serap Duru, Bahar Kurt, Merve Yumrukuz, Esra Erdemir. A Rare Complication related with Oral Anticoagulant Use: Diffuse Alveolar Hemorrhage (Over 65 Years; Four Case Reports). Respir Case Rep. 2016; 5(1): 49-52

Corresponding Author: Serap Duru, Türkiye
LookUs & Online Makale