e-ISSN 2147-2475
A case of small cell lung cancer associated with invasive zygomycosis [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 186-190 | DOI: 10.5505/respircase.2014.86580

A case of small cell lung cancer associated with invasive zygomycosis

Evrim Eylem Akpınar1, Derya Hoşgün1, Başar Kaya2, Hande Ezeraslan3, Semra Tunçbilek4, Handan Doğan5, Meral Gülhan1
1Ufuk University, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
2Ufuk University, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery, Ankara, Turkey
3Ufuk University, Department Of Department Of Ear-nose-throat, Ankara, Turkey
4Ufuk University, Department Of Department Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases, Ankara, Turkey
5Ufuk University, Department Of Pathology, Ankara, Turkey

Zygomycosis is an invasive fungal infection with a progressive clinical course and commonly concluding with mortality. Diabetes mellitus and malignant hematological diseases are the most common predisposing risk factors. It is rarely associated with solid tumors. Concomitant chemoradiotherapy had been applied to the presented patient with the diagnosis of limited small cell lung cancer. He had diabetes mellitus and was using dexamethasone for radiation esophagitis. He admitted with the complaint of periorbital pain after the third cycle of chemotherapy. Palatal necrosis was detected and a biopsy was taken from the lesion. Branching hyphae were observed on the microscopic evaluation and Rhizomucor spp. proliferated on culture. He was diagnosed with invasive zygomycosis and was treated with combined systemic antifungal treatment and topical antifungal in addition to surgical debridement, which resulted in near-complete healing. The aim of this report was to emphasize the clinical importance of invasive zygomycosis, which is rarely seen with solid tumors by presenting a case that had a favorable clinical course by means of combined systemic antifungal treatment and surgical debridement.

Keywords: lung cancer, invasive fungal infection, combined treatment

İnvaziv zigomikozun eşlik ettiği küçük hücreli akciğer kanseri olgusu

Evrim Eylem Akpınar1, Derya Hoşgün1, Başar Kaya2, Hande Ezeraslan3, Semra Tunçbilek4, Handan Doğan5, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-burun-boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Ufuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

İnvaziv bir fungal enfeksiyon olan zigomikoz, progresif seyreder ve sıklıkla mortalite ile sonuçlanır. Diabetes mellitus ve malign hematolojik hastalıklar en sık görülen predispozan risk faktörleridir. Zigomikoz, solid tümörlerle birlikte nadiren görülür. Bu yayında sunulan olguya, sınırlı evre küçük hücreli akciğer kanseri tanısı ile kemoradyoterapi başlandı. Hasta radyasyon özofajiti nedeniyle oral dekzametazon kullanıyordu ve diabetes mellitusu vardı. Hasta, üçüncü kür kemoterapi sonrasında göz çevresinde ağrı yakınmasıyla başvurdu. Sert damakta nekroz tesbit edildi ve biyopsi alındı. Biyopsi materyalinin incelemesinde dallanan hifalar görüldü ve kültürde Rhizomucor spp. üredi. İnvaziv zigomikoz tanısıyla kombine sistemik antifungal, topikal antifungal ve cerrahi debridman uygulandı. Tedaviyle belirgin klinik düzelme izlendi. Bu yazının amacı küçük hücreli akciğer kanserli bir olguda; sert damakta gelişen, cerrahi debridman, topikal ve sistemik antifungal tedaviyle seyri iyi olan bir invaziv zigomikoz olgusunu sunarak, solid tümörlerle birlikte nadir görülen bu klinik tablonun önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, invaziv fungal enfeksiyon, kombine tedavi

Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Başar Kaya, Hande Ezeraslan, Semra Tunçbilek, Handan Doğan, Meral Gülhan. A case of small cell lung cancer associated with invasive zygomycosis. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 186-190

Corresponding Author: Evrim Eylem Akpınar, Türkiye
LookUs & Online Makale