e-ISSN 2147-2475
An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(1): 16-19 | DOI: 10.5505/respircase.2017.87004

An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Hikmet Çoban, Adil Can Güngen, Yusuf Aydemir, Hasan Düzenli, Cahit Bilgin, Canatan Taşdemir
Department of Chest Diseases, Ministry of Health Sakarya University Medical School Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

A 64-year-old male patient who was under follow-up for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) for 10 years was admitted with persistent cough for the past two years. Bronchoscopy due to atelectasis of the right lower lobe showed aspiration of common cocklebur (Xanthium strumarium). Herein, we present the dramatic case of COPD with accidental aspiration of a foreign body with spiny projections, which was large for the respiratory system and resulted in impaired swallowing reflex.

Keywords: COPD, swallowing reflex, common cocklebur

KOAH'lı Bir Hastada Pıtrak Tohumu (Xanthium strumarium) Aspirasyonu Yutma Refleksinin Bozulduğunu Göstermektedir

Hikmet Çoban, Adil Can Güngen, Yusuf Aydemir, Hasan Düzenli, Cahit Bilgin, Canatan Taşdemir
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sakarya

Son iki yıldır geçmeyen öksürük şikâyeti olan kronik obstrultif akciğer hastalığı (KOAH) tanılı hastada, sağ alt zonda atelektazi izlenmesi üzerine yapılan bronkoskopide pıtrak tohumu (Xanthium strumarium) aspirasyonu tesbit edildi. Solunum sistemi için hacimce büyük, dikensi çıkıntıları olan bir yabancı cismi, hastanın farkında olmadan aspire etmesini, KOAH’lı hastalarda yutma refleksindeki bozulmayı gösteren, dramatik bir örnek olduğu için sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: KOAH, yutma refleksi, bıtrak tohumu

Tomography Slices of the Case
Hikmet Çoban, Adil Can Güngen, Yusuf Aydemir, Hasan Düzenli, Cahit Bilgin, Canatan Taşdemir. An Aspiration of Cocklebur (Xanthium strumarium) Showing Impaired Swallowing Reflex in a Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respir Case Rep. 2017; 6(1): 16-19

Corresponding Author: Hikmet Çoban, Türkiye
LookUs & Online Makale