e-ISSN 2147-2475
Endobronchial Polyp [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 153-155 | DOI: 10.5505/respircase.2014.87487

Endobronchial Polyp

Ahmet Arisoy1, Selami Ekin2, Bülent Özbay3, Erdoğan Çetinkaya4, Akif Özgül4
1Pulmonary Medicine, Private Istanbul Hospital,Van, Turkey
2Pulmonary Medicine, YYU Medical Faculty, Van, Turkey
3Pulmonary Medicine, Sitki Kocman University, Mugla, Turkey
4Pulmonary Medicine, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Pulmonary benign tumors are quite rare neoplasms. They can cause chronic cough, shortness of breath, and obstructive pneumonias. They may not be detected by chest x- ray or computed tomography of thorax. The current study presents the case of a 65-year-old male patient and his clinical problems, computed tomography findings, bronchoscopic images, and treatment.

Keywords: Polyp, Pneumonia, Bronchoscopy

Endobronşial Polip

Ahmet Arisoy1, Selami Ekin2, Bülent Özbay3, Erdoğan Çetinkaya4, Akif Özgül4
1Özel İstanbul Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Van
2YYÜ Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., Van
3Sıtkı Koçman Universitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları A.D., Muğla
4Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İstanbul

Akciğer benign endobronşial tümörleri oldukça nadirdir. Kronik öksürük, nefes darlığı ve obstrüktif pnömonilere neden olabilirler. Endobonşial olduklarından ne akciğer grafisinde ne de toraks bilgisayarlı tomografisinde tespit edilemeyebilirler. Bu yazıda 65 yaşında erkek bir hastanın, klinik sorunları, bilgisayar tomografi bulguları, bronkoskopik görüntüleri ve uygulanan tedavi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Polip, Pnömoni, Bronkoskopi

Ahmet Arisoy, Selami Ekin, Bülent Özbay, Erdoğan Çetinkaya, Akif Özgül. Endobronchial Polyp. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 153-155

Corresponding Author: Ahmet Arisoy, Türkiye
LookUs & Online Makale