e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Tracheal Bronchus: A Rare Anomaly [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2019; 8(3): 123-125 | DOI: 10.5505/respircase.2019.08760

Tracheal Bronchus: A Rare Anomaly

Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı
Van Yuzuncu Yıl University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Van, Turkey

Abnormal bronchi originating from the trachea or main bronchi are rare anomalies, with one of the most significant of these abnormalities being tracheal bronchus. It is usually asymptomatic, and is usually diagnosed from a computed tomography or bronchoscopy made for another reasons. The bronchial anatomy is recognized by the radiologist in order to guide possible interventions. In this case report we present a particularly rare case of tracheal bronchus, with the computed tomography findings and accompanying literature.

Keywords: Tracheal bronchus, Rare anomaly, Computed tomography

Trakeal Bronş: Nadir Bir Anomali

Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Van

Trakea ya da ana bronşlardan köken alan dallanma anomalileri nadirdir. Trakeal bronş da bu anomalilerden biridir. Genellikle semptomsuzdur. Tanı genellikle başka nedenle çekilen bilgisayarlı tomografi veya bronkoskopi ile konur. Bronşial anatominin radyolog tarafından tanınıp ortaya konması olası girişimsel işlemlere rehberlik yapması açısından önemlidir. Biz de trakeal bronş tanısı alan olgumuzu nadir görülmesi nedeniyle, bigisayarlı tomografi bulguları ile beraber, literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Trkeal bronş, Nadir anomali, Bilgisayarlı tomografi

Mesut Özgökçe, Fatma Durmaz, Ensar Türko, Muhammed Bilal Akıncı. Tracheal Bronchus: A Rare Anomaly. Respir Case Rep. 2019; 8(3): 123-125

Corresponding Author: Fatma Durmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale