e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
INTERACTIVE CASE REPORT: Left Subclavian Artery Aneurysm after Gunshot Injury [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 135-138 | DOI: 10.5505/respircase.2016.08870

INTERACTIVE CASE REPORT: Left Subclavian Artery Aneurysm after Gunshot Injury

Muharrem Çakmak1, Atilla Durkan1, Bülent Öztürk1, Kerem Toprak2, Fırat Ayaz3, Mehmet Nail Kandemir1
1Clinic of Thoracic Surgery, Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
2Clinic of Radiology, Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
3Clinic of Cardiovasculer Surgery, Gazi Yasargil Education and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

Aneurysms of the subclavian artery (ASA) are uncommon. The most common etiological factors of ASA are atherosclerosis and Thoracic Outlet Syndrome. A gunshot wound is an extremly rare in etiology. The most common symptoms are chest and shoulder pain. The main complications are rupture, thrombosis, embolism, and peripheral ischemia in the upper extremity. Chest X-ray, arteriography, computed tomography, and angiography are used for the definite diagnosis. Treatment is surgical or endostent application. Here, we present a case with the left ASA after a gunshot injury.

Keywords: Trauma, Gunshot injury, Subclavian artery, Endostent

İNTERAKTİF OLGU SUNUMU: Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Sol Subklavian Arter Anevrizması

Muharrem Çakmak1, Atilla Durkan1, Bülent Öztürk1, Kerem Toprak2, Fırat Ayaz3, Mehmet Nail Kandemir1
1Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
2Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Subklavian arter anevrizmaları (SAA) nadirdir. SAA'da, en sık etiyolojik nedenler olarak, ateroskleroz ve torasik outlet sendromu bildirilmiştir. Travma nedenli, özellikle de ateşli silah yaralanmasına bağlı penetran yaralanma sonrası SAA'lar çok daha nadirdir. SAA'larda en yaygın semptom, göğüs ve omuz ağrısıdır. Rüptür, tromboz gelişimi, periferal emboli ve üst ekstremitelerde iskemi başlıca komplikasyonlardır. Tanıda, akciğer grafisi, arteriografi, bilgisayarlı tomografi ve anjiyografi kullanılır. Tedavi cerrahi ya da endovasküler stent uygulaması şeklindedir. Burada, ateşli silah yaralanması sonrası ortaya çıkan sol subklavian arter anevrizması olgu-sunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Travma, Ateşli silah yaralanması, Subklavian arter, Endostent

Tomography Slices of the Case
Muharrem Çakmak, Atilla Durkan, Bülent Öztürk, Kerem Toprak, Fırat Ayaz, Mehmet Nail Kandemir. INTERACTIVE CASE REPORT: Left Subclavian Artery Aneurysm after Gunshot Injury. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 135-138

Corresponding Author: Muharrem Çakmak, Türkiye
LookUs & Online Makale