e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Case of Herpes Zoster Associated with Thoracic Trauma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2016; 5(2): 125-127 | DOI: 10.5505/respircase.2016.22590

A Case of Herpes Zoster Associated with Thoracic Trauma

Murat Türk1, Gazi Göktuğ Ceylan2, Celal Buğra Sezen3
1Department of Chest Diseases, Yerköy Public Hospital, Yozgat, Turkey
2Department of Emergency Service, Yerköy Public Hospital, Yozgat, Turkey
3Department of Chest Surgery, Ağrı Public Hospital, Ağrı, Turkey

Herpes Zoster (zona) is an unpredictable disease with sudden onset. Risk factors other than older age and immunosuppression are still not clear. Its frequency may increase early after an injury. Herein, we present a zona case developed after a blunt thoracic injury.

Keywords: Thoracic trauma, herpes zoster, zona

Toraks Travmasına Sekonder Herpes Zoster Olgusu

Murat Türk1, Gazi Göktuğ Ceylan2, Celal Buğra Sezen3
1Yerköy Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Yozgat
2Yerköy Devlet Hastanesi, Acil Servis, Yozgat
3Ağrı Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ağrı

Herpes Zoster (zona), kimlerde gelişeceği önceden tahmin edilemeyen ani başlangıçlı bir hastalıktır. İleri yaş ve immünsüpresyon dışındaki risk faktörleri net değildir. Travma sonrası erken dönemde görülme sıklığının artabileceği bildirilmiştir. Bu yazıda künt toraks travması sonrası gelişen zona olgusu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Toraks travması, herpes zoster, zona

Murat Türk, Gazi Göktuğ Ceylan, Celal Buğra Sezen. A Case of Herpes Zoster Associated with Thoracic Trauma. Respir Case Rep. 2016; 5(2): 125-127

Corresponding Author: Murat Türk, Türkiye
LookUs & Online Makale