e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 25-29 | DOI: 10.5505/respircase.2022.40374

COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report

Recai Ergün1, Dilek Ergün1, Hacer Sürer Shalabi1, Mahmoud Yousef Shalabi1, Fikret Kanat1, Baykal Tulek1, Burcu Yormaz1, Alaaddin Nayman2
1Department of Pulmonary Medicine, Selçuk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey
2Department of Radiology, Selçuk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Since the onset of the COVID-19 pandemic, there is increasing evidence that infected patients exhibit a high incidence of thrombotic complications. Although respiratory symptoms are dominant in COVID-19, those with the condition may have extrapulmonary involvement.

Keywords: COVID-19, Renal Artery Thrombosis

COVID-19 ve Renal Arter Trombozu: Olgu Sunumu

Recai Ergün1, Dilek Ergün1, Hacer Sürer Shalabi1, Mahmoud Yousef Shalabi1, Fikret Kanat1, Baykal Tulek1, Burcu Yormaz1, Alaaddin Nayman2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, artan kanıtlar, enfekte hastaların yüksek bir trombotik komplikasyon insidansı sergilediğini göstermektedir. Covid-19' da solunum semptomları baskın olsa da, COVID-19' lu hastalarda ekstrapulmoner tutulum da olabilir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Renal Arter Trombozu

Image Slices of the Case
Recai Ergün, Dilek Ergün, Hacer Sürer Shalabi, Mahmoud Yousef Shalabi, Fikret Kanat, Baykal Tulek, Burcu Yormaz, Alaaddin Nayman. COVID-19 and Renal Artery Thrombosis: A Case Report. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 25-29

Corresponding Author: Recai Ergün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale