e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Trakeobronchopathia Osteochondroplastica [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 33-36 | DOI: 10.5505/respircase.2012.43534

Trakeobronchopathia Osteochondroplastica

Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Osman Hacıömeroğlu, Bünyamin Burunsuzoğlu, Yasemin Özel, Adnan Yılmaz
Süreyyapaşa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training And Investigation Hospital, Departmant Of Pulmonology

Tracheobronchopathia osteochondroplastica is a rare benign disorder involving the trachea and major bronchi. In this paper, a case of tracheobronchopathia osteochondroplastica was presented. A 60 year-old man was admitted with cough and dyspnea for four years. Computed tomography of the thorax showed an irregularity in the wall of trachea. Bronchoscopic examination revealed multiple white, irregular nodules on the lateral and anterior walls of the trachea extending to the left and right main bronchi. Pathologic diagnosis of bronchoscopic biopsy was tracheobronchopathia osteochondroplastica.

Keywords: tracheobronchopathia osteochondroplastica, bronchoscopy, cough. Computed tomography

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika

Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Osman Hacıömeroğlu, Bünyamin Burunsuzoğlu, Yasemin Özel, Adnan Yılmaz
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Trakeobronkopatia osteokondroplastika, trakea ve major bronşları tutan ve nadir görülen benign bir bozukluktur. Bu yazıda trakeobronkopatia osteokondroplastika tanılı bir olgu sunulmuştur. Altmış yaşında erkek hasta dört yıldır devam eden öksürük ve nefes darlığı yakınmaları ile başvurdu. Bilgisayarlı toraks tomografisi trakea duvarında düzensizlik gösteriyordu. Bronkoskopik incelemede trakea ön ve yan duvarlarında lokalize, sağ ve sol ana bronşlarda devam eden çok sayıda, beyaz renkli, irregüler nodüller saptandı. Patolojik tanı trakeobronkopatia osteokondroplastika olarak rapor edildi.

Anahtar Kelimeler: trakeobronkopatia osteokondroplastika, bronkoskopi, öksürük, bilgisayarlı tomografi

Gülbanu Horzum Ekinci, Murat Kavas, Esra Akkütük Öngel, Osman Hacıömeroğlu, Bünyamin Burunsuzoğlu, Yasemin Özel, Adnan Yılmaz. Trakeobronchopathia Osteochondroplastica. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 33-36

Corresponding Author: Gülbanu Horzum Ekinci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale