e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Clinical Entity of Lung Cancer: Metastatic Peripheral Arterial Embolism [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 118-121 | DOI: 10.5505/respircase.2014.44366

A Rare Clinical Entity of Lung Cancer: Metastatic Peripheral Arterial Embolism

Halit Çınarka1, Servet Kayhan1, Aziz Gümüş1, Aysel Kurt2, Hasan Türüt2, Gökhan İlhan3, Recep Bedir4, Ünal Şahin1
1Department Of Chest Disease, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
3Department Of Cardiovascular Surgery, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
4Department Of Pathology, Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey

Lung cancers rarely metastasize to intracardiac ventricular wall and subsequently embolizes to systemic circulation, causing arterial occlusion. The current study reports a case of lung cancer with peripheral arterial embolism. This is unique case report because the first diagnostic tool of bronchogenic carcinoma was embolectomy material during hospitalization and the initial evaluation stage of the patient. Tumor embolization should be considered in the differential diagnosis in an abrupt cessation of peripheral arterial circulation.

Keywords: Tumour embolism, metastasis, bronchogenic carcinoma, cardiac tumours

Akciğer Kanserinin Nadir Bir Klinik Tablosu: Metastatik Periferik Arter Embolisi

Halit Çınarka1, Servet Kayhan1, Aziz Gümüş1, Aysel Kurt2, Hasan Türüt2, Gökhan İlhan3, Recep Bedir4, Ünal Şahin1
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Rize
3Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Rize
4Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Rize

Akciğer kanseri, nadir olarak kalbin iç ventrikül duvarına metastaz yapar ve sonrasında buradan kaynaklanan emboli sistemik dolaşıma girerek atar damar tıkanıklığına yol açar. Burada, periferik atar damarında emboliye yol açan bir akciğer kanseri olgusunu sunmaktayız. Bu olgunun ilginç tarafı, hospitalize edilip ilk değerlendirme aşamasında, periferik arter embolektomi materyalinden akciğer kanseri tanısı konulmuş olmasıdır. Periferik arter dolaşımının ani olarak durmasında, ayırıcı tanıda tümör embolisi de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tümör embolisi, metastaz, akciğer kanseri, kalp tümörleri

Halit Çınarka, Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Aysel Kurt, Hasan Türüt, Gökhan İlhan, Recep Bedir, Ünal Şahin. A Rare Clinical Entity of Lung Cancer: Metastatic Peripheral Arterial Embolism. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 118-121

Corresponding Author: Servet Kayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale