e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Tracheal rupture in a farmer developed by a neck tie [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(3): 159-162 | DOI: 10.5505/respircase.2014.52244

Tracheal rupture in a farmer developed by a neck tie

Muhammet Sayan1, Ali Çelik2, Abdullah İrfan Taştepe2
1Aksaray State Hospital, Department Of Thoracic Surgery, Aksaray
2Gazi University School Of Medicine, Department Of Thoracic Surgery, Ankara

Tracheobronchial rupture is rare and a life threatening injury. Clinical presentations vary as to whether peribronchial tissues remain intact or not. A 30-year-old farmer was evaluated with dyspnea and neck swelling after a work accident due to a neck tie. The patient who was diagnosed with tracheal rupture underwent tracheal resection and reconstruction. He was discharged seven days after the operation. At the 12-month follow-up, the bronchoscopy showed good patency over the anastomotic region.

Keywords: Blunt trauma, subcutan emphysema, tracheobronchial rupture

Tarım İşçisinde Boyun Bağı Nedeniyle Gelişen Trakea Rüptürü

Muhammet Sayan1, Ali Çelik2, Abdullah İrfan Taştepe2
1Aksaray Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Aksaray
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Trakeabronşial rüptürler nadir görülen fatal travmalardır. Klinik, peribronşial dokuların intakt olup olmamasına göre değişkendir. Otuz yaşında tarım işçisi, boyun bağının neden olduğu iş kazası sonrası nefes darlığı ve boynunda şişlik ile değerlendirildi. Trakeal rüptür tanısı konulan hastaya trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon uygulandı. Hasta postoperatif 7. günde taburcu edildi. On iki aylık takibinde bronkoskopide anastomoz bölgesi açık olarak göründü.

Anahtar Kelimeler: Künt travma, subkutan amfizem, trakeobronşial rüptür

Muhammet Sayan, Ali Çelik, Abdullah İrfan Taştepe. Tracheal rupture in a farmer developed by a neck tie. Respir Case Rep. 2014; 3(3): 159-162

Corresponding Author: Ali Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale