e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 55-58 | DOI: 10.5505/respircase.2021.53325

A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration

Tolga Semerkant1, Hıdır Esme1, Celebi Kocaoglu2
1The Department of Thoracic Surgery, Konya Education and Research Hospital,Konya
2The Department of Pediatric İntensive Care, Konya Education and Research Hospital, Konya

Pneumomediastinum is characterized by the presence of air in the mediastinum. Non-traumatic pneumomediastinum is rarely seen in children, and while the most common cause is asthma, foreign body aspiration should be considered in children younger than 3 years of age. The determinant of the clinical picture in these cases is the severity of dyspnea. Fasciotomy should be performed prior to rigid bronchoscopy, and mediastinal compression should be decreased in the presence of a marked dyspnea. Here, we present the case of a 2-year-old patient with pneumomediastinum secondary to foreign body aspiration, and discuss the alternative approaches to such cases in the light of literature findings.

Keywords: Keywords: Pneumomediastinum, foreign body aspiration, fasciotomy

Pnömomediastinumun nadir bir nedeni: Yabancı cisim aspirasyonu

Tolga Semerkant1, Hıdır Esme1, Celebi Kocaoglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Bölümü, Konya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bölümü, Konya

Pnömomediastinum mediastende hava bulunmasıyla karakterize bir durumdur. Non-travmatik pnömomediastinum çocuklarda nadir olarak görülmektedir ve en sık sebebi, astım olmakla beraber, özellikle 3 yaş altı çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu akılda tutulmalıdır. Bu tür olgularda kliniği belirleyen dispnenin derecesidir. Dispne kliniği belirginse rijit bronkoskopi öncesi fasiotomi açılmalı ve mediastinal kompresyon azaltılmalıdır. Burda, 2 yaşında yabancı cisim aspirasyonuna bağlı pnömomediastinumla gelen bir olguda, neler yapılması gerektiğini literatür eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: : Pnömomediastinum, yabancı cisim aspirasyonu, fasiotomi

Tolga Semerkant, Hıdır Esme, Celebi Kocaoglu. A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 55-58

Corresponding Author: Tolga Semerkant, Türkiye
LookUs & Online Makale