e-ISSN 2147-2475
Respiratory Case Reports
Malignant Pleural Mesothelioma and Central Nervous System Metastases: Report of Two Cases [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(1): 9-12 | DOI: 10.5505/respircase.2018.82687

Malignant Pleural Mesothelioma and Central Nervous System Metastases: Report of Two Cases

Berna Akıncı Özyürek1, Yurdanur Erdoğan1, Meriç Ünver2, Tuğçe Şahin Özdemirel1, Funda Demirağ3, Sadi Kaya4
1Department of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, An-kara, Turkey
2Harakani State Hospital, Kars, Turkey
3Department of Pathology, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Thoracic Surgery, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

At the time of diagnosis of malignant pleural mesothelioma (MPM), distant metastases are rare, but can occur through the hematogenous route or an adjacent route. Central nervous system (CNS) metastasis is rarely seen and the incidence is not known. Metastases occur more often in patients with relatively prolonged survival following aggressive treatment. Metastasis most often occurs in the cerebral cortex, cerebellum, intracranial meninges, or the spinal cord. CNS metastases can be seen in all histological types of MPM. Presently described are the cases of 2 patients diagnosed with malignant mesothelioma and in whom a rarely seen cranial metastasis was determined.

Keywords: Malignant pleural mesothelioma, Central nervous system metastasis, survey

Malign Plevral Mezoltelyoma ve Santral Sinir Sistemi Metastazı: İki Olgu Sunumu

Berna Akıncı Özyürek1, Yurdanur Erdoğan1, Meriç Ünver2, Tuğçe Şahin Özdemirel1, Funda Demirağ3, Sadi Kaya4
1Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Harakani Devlet Hastanesi, Kars
3Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
4Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Ankara, Türkiye

Malign plevral mezotelyoma (MPM)’de tanı esnasında uzak metastazlar nadiren görülür. Uzak metastaz hematojen yolla ya da komşuluk yoluyla olur. Santral sinir sistemi metastazı nadir görülür. Özellikle agresif tedaviler sonrasında nispeten surveyi uzayan hastalarda metastazlara daha sık rastlanır. Metastazlar sıklıkla serebral korteks, serebellum, intrakranial meninksler ve spinal kordda görülür. MPM' nin bütün histopatolojik tiplerinde görülebilir. Nadir görülmesi nedeniyle kranial metastaz saptanan malign mezotelyoma tanısı olan 2 olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, santral sinir sistemi, survey

Berna Akıncı Özyürek, Yurdanur Erdoğan, Meriç Ünver, Tuğçe Şahin Özdemirel, Funda Demirağ, Sadi Kaya. Malignant Pleural Mesothelioma and Central Nervous System Metastases: Report of Two Cases. Respir Case Rep. 2018; 7(1): 9-12

Corresponding Author: Berna Akıncı Özyürek, Türkiye
LookUs & Online Makale