e-ISSN 2147-2475
Volume : 12 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
Respiratory Case Reports
Post Intensive Care Tele Pulmonary Rehabilitation in Post-COVID-19: A Case Series [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2022; 11(1): 1-8 | DOI: 10.5505/respircase.2022.92195

Post Intensive Care Tele Pulmonary Rehabilitation in Post-COVID-19: A Case Series

Mustafa Engin Şahin, Seher Satar, Pınar Ergün
Clinic of Chronic Respiratory Failure, University of Health Sciences, Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Muscle weakness acquired in intensive care, post-intensive care syndrome, psychological dysfunction and changes in body composition are the main rea-sons cited in Pulmonary Rehabilitation (PR) applica-tions after discharge in cases followed up in the in-tensive care unit (ICU) due to COVID-19 pneumonia. Although the limitations of face-to-face PR applica-tions during the pandemic have made tele-PR more common, the appropriate patient profile for PR is still unknown. In this case series, video conferencing-mediated tele-PR was applied as a hybrid approach and compared with PR in a face-to-face format in five cases referred after ICU. After the initial and final evaluations and the first two exercise sessions were performed in the outpatient PR unit, the program was continued via a video-conferencing method. At the end of the total 18 sessions, a decrease was noted in the perception of dyspnea, and an increase in exer-cise capacity and muscle strength. A decrease in the severity of COVID-19-related fatigue was also noted.

Keywords: Pulmonary rehabilitation, COVID-19, telehealth, intensive care.

Post COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Sonrası Tele Pulmoner Rehabilitasyon: Olgu Serisi

Mustafa Engin Şahin, Seher Satar, Pınar Ergün
SBÜ, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kronik Solunum Yetmezliği Kliniği, Ankara

COVID-19 pnömonisi nedeniyle yoğun bakım ünite-sinde takip edilen olgularda taburculuk sonrası Pul-moner Rehabilitasyon (PR) uygulama gerekçelerinin başında yoğun bakımda edinilmiş kas güçsüzlüğü, yoğun bakım sonrası sendrom (PICS), psikolojik dis-fonksiyon, vücut kompozisyonu değişiklikleri yer al-maktadır. Pandemi sürecinde yüz yüze PR uygulama-larındaki kısıtlılıklar tele-PR’ yi öne çıkarsa da, PR için uygun hasta profili hala bilinmiyor. Bu olgu serisinde YBÜ sonrası yönlendirilen beş olguda video konfe-rans aracılı tele-PR yüz yüze formatla hibrid olarak uygulanmıştır. Ayaktan PR ünitesinde ilk ve son değer-lendirmeler ile ilk iki egzersiz seansı yapıldıktan sonra video konferans yöntemiyle programa devam edildi. Toplam 18 seans sonunda nefes darlığı algısında azalma, egzersiz kapasitesinde ve kas kuvvetinde artış oldu. COVID-19 ilişkili yorgunluk şiddetinde azalma saptandı.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner rehabilitasyon, COVID-19, tele-sağlık, yoğun bakım.

Mustafa Engin Şahin, Seher Satar, Pınar Ergün. Post Intensive Care Tele Pulmonary Rehabilitation in Post-COVID-19: A Case Series. Respir Case Rep. 2022; 11(1): 1-8

Corresponding Author: Mustafa Engin Şahin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale