e-ISSN 2147-2475

Hzl Arama
Pnmomediastinumun nadir bir nedeni: Yabanc cisim aspirasyonu [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2021; 10(1): 55-58 | DOI: 10.5505/respircase.2021.53325

Pnmomediastinumun nadir bir nedeni: Yabanc cisim aspirasyonu

Tolga Semerkant1, Hdr Esme1, Celebi Kocaoglu2
1Salk Bilimleri niversitesi, Konya Eitim Aratrma Hastanesi, Gs Cerrahisi Blm, Konya
2Salk Bilimleri niversitesi, Konya Eitim Aratrma Hastanesi, ocuk Youn Bakm Blm, Konya

Pnmomediastinum mediastende hava bulunmasyla karakterize bir durumdur. Non-travmatik pnmomediastinum ocuklarda nadir olarak grlmektedir ve en sk sebebi, astm olmakla beraber, zellikle 3 ya alt ocuklarda yabanc cisim aspirasyonu aklda tutulmaldr. Bu tr olgularda klinii belirleyen dispnenin derecesidir. Dispne klinii belirginse rijit bronkoskopi ncesi fasiotomi almal ve mediastinal kompresyon azaltlmaldr. Burda, 2 yanda yabanc cisim aspirasyonuna bal pnmomediastinumla gelen bir olguda, neler yaplmas gerektiini literatr eliinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: : Pnmomediastinum, yabanc cisim aspirasyonu, fasiotomi

A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration

Tolga Semerkant1, Hdr Esme1, Celebi Kocaoglu2
1The Department of Thoracic Surgery, Konya Education and Research Hospital,Konya
2The Department of Pediatric ntensive Care, Konya Education and Research Hospital, Konya

Pneumomediastinum is characterized by the presence of air in the mediastinum. Non-traumatic pneumomediastinum is rarely seen in children, and while the most common cause is asthma, foreign body aspiration should be considered in children younger than 3 years of age. The determinant of the clinical picture in these cases is the severity of dyspnea. Fasciotomy should be performed prior to rigid bronchoscopy, and mediastinal compression should be decreased in the presence of a marked dyspnea. Here, we present the case of a 2-year-old patient with pneumomediastinum secondary to foreign body aspiration, and discuss the alternative approaches to such cases in the light of literature findings.

Keywords: Keywords: Pneumomediastinum, foreign body aspiration, fasciotomy

Tolga Semerkant, Hdr Esme, Celebi Kocaoglu. A Rare Cause of Pneumomediastinum: Foreign Body Aspiration. Respir Case Rep. 2021; 10(1): 55-58

Sorumlu Yazar: Tolga Semerkant, Trkiye
LookUs & Online Makale