e-ISSN 2147-2475
Video-Assisted Thoracoscopic Removal of a Mysterious Foreign Body Causing Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 75-78 | DOI: 10.5505/respircase.2018.04900

Video-Assisted Thoracoscopic Removal of a Mysterious Foreign Body Causing Pneumothorax

Serkan Yazgan, Banu Yoldaş, Soner Gürsoy
Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery, Medical Practice and Research Center

The removal of foreign bodies from the pleural cavity via video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) has seldom been reported in the literature. This is a description of the case of a 31-year-old female patient who presented with secondary pneumothorax due to a foreign body. The patient did not have any information about the foreign body. The metallic object was successfully removed with VATS, and it was discovered that the object was a broken injection needle. This inexplicable circumstance issue was referred to the legal department of the hospital. Videothoracoscopic removal is the safest procedure for intrapleural foreign objects.

Keywords: Foreign body, needle, pneumothorax, video-assisted thoracic surgery (VATS)

Pnömotoraksa Neden Olan Gizemli Yabancı Cismin Video-Yardımlı Torakoskopik Cerrahi ile Çıkarılması

Serkan Yazgan, Banu Yoldaş, Soner Gürsoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Cerrahisi SUAM, Göğüs Cerrahisi Bölümü

Plevral kaviteden videotorakoskopik olarak yabancı cisim çıkarılması literatürde oldukça nadirdir. Bu sunuda etiyolojisi aydınlatılamamış olan intraplevral yabancı cisme bağlı pnömotoraks olgusu ve tedavisine yer verilmiştir. Radyolojik olarak sol plevrada ve karaciğerde metalik objeler görülen, 31 yaşındaki bayan hasta, bu yabancı cisimler hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildi. Metalik obje video-yardımlı torakoskopi (VATS) ile başarılı biçimde çıkarıldı ve kırılmış bir enjektör iğnesi olduğu anlaşıldı. Bu açıklanamayan durum hastanenin hukuk birimine bildirildi. Plevral aralıkta saptanan yabancı cisimlerin çıkarılmasında, VATS’ın güvenle uygulanabileceğinin altını çizmek isteriz.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim, iğne, pnömotoraks, video-yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS)

Serkan Yazgan, Banu Yoldaş, Soner Gürsoy. Video-Assisted Thoracoscopic Removal of a Mysterious Foreign Body Causing Pneumothorax. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 75-78

Corresponding Author: Serkan Yazgan, Türkiye
LookUs & Online Makale