e-ISSN 2147-2475
Pneumomediastinum after Endobronchial Ultrasound–Guided Transbronchial Needle Aspiration: A case report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(2): 101-105 | DOI: 10.5505/respircase.2018.05025

Pneumomediastinum after Endobronchial Ultrasound–Guided Transbronchial Needle Aspiration: A case report

Ali Kadri Çırak, Sami Deniz, Dursun Alizoroğlu
Health Sciences University Izmir Dr Suat Seren Chest Diseases And Surgery Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Pneumomediastinum is defined as an abnormal accumulation of air within the mediastinum. It occurs most often when increased alveolar pressure leads to alveolar rupture, and less frequently when there is perforation of the tracheobronchial tree. Pressure gradients then allow air to spread via the fascia to the surrounding soft tissues, mediastinum, and/or retroperitoneum. This is a report of a case of pneumomediastinum following endobronchial ultrasound–guided fine needle aspiration (EBUS/TBNA) of the mediastinal lymph nodes, widely regarded as a safe procedure.

Keywords: EBUS/TBNA, complication, pneumomediastinum

Endobronşial ultrason rehberliğinde transbronşial iğne aspirasyonu sonrası gelişen pnömomediasten: olgu sunumu

Ali Kadri Çırak, Sami Deniz, Dursun Alizoroğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Pnömomediasten mediasten içine anormal şekilde havanın birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla alveoler basıncın artışı sonucu alveol rüptürü olduğunda ve daha az olarak da trakeobronşial ağacın perforasyonu sonucunda meydana gelmektedir. Basınç farklığı nedeniyle hava, yumuşak dokuları saran fasya boyunca mediasten ve/veya retroperitonal bölgeye ulaşır. Genelde güvenli bir işlem olarak bilinen endobronşial ultrason eşliğinde yapılan mediastinal lenf bezi iğne aspirasyonu sonrası pnömomediasten gelişen olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: EBUS/TBNA, komplikasyon, pneumomediastinum

Tomography Slices of the Case
Ali Kadri Çırak, Sami Deniz, Dursun Alizoroğlu. Pneumomediastinum after Endobronchial Ultrasound–Guided Transbronchial Needle Aspiration: A case report. Respir Case Rep. 2018; 7(2): 101-105

Corresponding Author: Ali Kadri Çırak, Türkiye
LookUs & Online Makale