e-ISSN 2147-2475
Journal of Psychiatric Nursing
Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2018; 7(3): 166-168 | DOI: 10.5505/respircase.2018.30085

Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism

Fatih Uzer1, Tülay Özdemir2
1Department Of Pulmonary Diseases, Marmara University, Istanbul
2Department Of Pulmonary Diseases, Akdeniz University, Istanbul

Hereditary factor VII deficiency is rare recessive autosomal disorder. It may be asymptomatic and typically presents with signs of bleeding diathesis, such as mucosal bleeding, joint and muscle hemorrhage, or intracranial hemorrhage; arterial and venous thrombosis is rare in the literature. Presently described is a case of a patient who had hereditary factor VII deficiency diagnosed with pulmonary thromboembolism.

Keywords: Factor VII deficiency, Pulmonary thromboembolism, Rare disease

Pulmoner Tromboembolinin Nadir Bir Nedeni Olarak Faktör VII Eksikliği

Fatih Uzer1, Tülay Özdemir2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya

Kalıtsal faktör VII eksikliği, nadir görülmesine rağmen, kalıtsal faktör eksiklikleri içinde en fazla otozomal resesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Asemptomatik olabildiği gibi, çoğunlukla mukoza kanaması, eklem ve kas içi kanama, intrakraniyal kanama gibi kanama diatezi bulguları ile seyredebilir. Öte yandan çok ender olarak bu hastalarda arteriyel veya venöz tromboz bildirilmiştir. Kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı alan bir kalıtsal faktör VII eksikliği tanılı olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Faktör VII eksikliği, Nadir hastalık, Pulmoner tromboemboli,

Fatih Uzer, Tülay Özdemir. Factor VII Deficiency as a Rare Cause of Pulmonary Thromboembolism. Respir Case Rep. 2018; 7(3): 166-168

Corresponding Author: Fatih Uzer, Türkiye
LookUs & Online Makale