e-ISSN 2147-2475
A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism in Cardiac Arrest and Tenecteplase Use [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 60-65 | DOI: 10.5505/respircase.2020.01328

A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism in Cardiac Arrest and Tenecteplase Use

Yasemin Arı Yılmaz, Meral Gulhan
Hitit University, Department of Chest Diseases, Çorum,

Pulmonary thromboembolisms occur mostly in the lower extremity veins. Sudden occlusions of the main pulmonary bed may result in cardiac decompensation. Electrocardiography (ECG) shows right ventricular overload findings, V1-4 T negativity, Q1 pattern in V1, complete or incomplete right bundle branch block and accompanying S1Q3T3. Emergency and rapid treatment can be life-saving. Streptokinase and alteplase administration lasts for hours while tenecteplase administration is in the form of push. This is vital in patients requiring immediate interventions, where minutes can be critical. It also reduces the waiting time of the responsible doctor and loss of labor during the administration of risky drugs, and enables the patient to return to normal in a shorter time. Although there have been many studies in the literature addressing this subject, the available data is insufficient, since there is no indication for use in our country. In the present case, as no alternative drugs were available, tenecteplase had to be used.

Keywords: Pulmonary Thromboembolism, Thrombolytic Therapy, Tenecteplase

Kardiyak Arrestle Seyreden ve Tenekteplaz Kullanılan Bir Masif Pulmoner Tromboemboli Olgusu

Yasemin Arı Yılmaz, Meral Gulhan
Hitit Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çorum

Pulmoner tromboemboli daha çok alt ekstremite venlerinden kaynaklanmaktadır. Ana pulmoner yatağın aniden tıkanması kardiyak dekompansasyona neden olabilir. Elektrokardiyografi (EKG)de sağ ventrikül yüklenme bulguları olan V1-4 T negatifliği, V1’de QR paterni, komplet veya inkomplet sağ dal bloğu ve S1Q3T3 görülebilir. Acil ve hızlı tedavi hayat kurtarıcı olabilmektedir. Streptokinaz ve alteplaz verilişi saatler sürerken tenekteplaz verilişi puşe şeklinde olmaktadır. Bu da dakikaların önemli olduğu acil müdahale gerektiren durumlarda hayati önem arzetmektedir. Ayrıca riskli ilaçların uygulanması esnasında sorumlu doktorun hasta başında bekleme süresini ve iş gücü kaybını kısaltmaktadır. Hastanın daha kısa sürede normale dönmesini sağlamaktadır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen ülkemizde kullanım endikasyonu olmadığından verilerimiz yetersizdir. Bu olguda alternatif ilaçlar elde olmadığı için tenekteplaz kullanılmak zorunda kalınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Tromboemboli, Trombolitik Tedavi, Tenekteplaz,

Yasemin Arı Yılmaz, Meral Gulhan. A Case of Massive Pulmonary Thromboembolism in Cardiac Arrest and Tenecteplase Use. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 60-65

Corresponding Author: Yasemin Arı Yılmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale