e-ISSN 2147-2475
Cilt : 12 Sayı : 3 Yıl : 2023

Hızlı Arama
Respiratory Case Reports
Açık Erişimli E-Kitaplar
Respiratory Case Reports 2023 Cilt : 12 Sayı : 3
CASE REPORT
1. Kalbi Çepeçevre Saran Multipl Akciğer ve Mediastinal Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Multiple Lung and Mediastinal Hydatid Cysts Covering the Heart: A Case Report

Nigar Alizade, Emrah Karcı, Aydın Şanlı, Dündar Özalp Karabay
doi: 10.5505/respircase.2023.59862 Sayfalar 81 - 84

2. Ortopedik Cerrahide Diffüz Alveoler Kanama: Embolizmin Ötesini Düşünün - Olgu Sunumu
Diffuse Alveolar Hemorrhage in Orthopaedic Surgery: Think Beyond Embolism - A Case Report

Bushu Harna, Shivali Arya, Lalit Gupta
doi: 10.5505/respircase.2023.03360 Sayfalar 85 - 89

3. Mediasten Tümörünü Taklit Eden Nadir Bir Durum: Gossipiboma
A Rare Condition Mimicking a Mediastinal Tumor: Gossypiboma

Osman Emre Ersin, Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoglu, Yener Yoruk
doi: 10.5505/respircase.2023.80217 Sayfalar 90 - 94

4. Zor Entübasyonda Çift Lümenli Tüp Kullanımının Nadir Bir Komplikasyonu: Torasik Özofagus Perforasyonu
Rare Complication of Difficult Intubation Using a Double- lumen Tube: Thoracic Esophageal Perforation

Bahar Ağaoğlu Şanlı, Serkan Yazgan, Kenan Can Ceylan, Ahmet Ucvet, Tarık Öztürk
doi: 10.5505/respircase.2023.00377 Sayfalar 95 - 100

5. Pulmoner Lenfanjiyoleyomiyomatozis: Nadir ve Diffüz Kistik Akciğer Hastalığı
Pulmonary Lymphangioleiomyomatosis: A Rare Diffuse Cystic Lung Disease

Tuğçe Çelen, Pınar Mutlu, Hasan Oğuz Kapıcıbaşı, Arzu Mirici
doi: 10.5505/respircase.2023.82542 Sayfalar 101 - 104

6. Elektronik Sigaraya Bağlı Akut Eozinofilik Pnömoni: Olgu Sunumu
Acute Eosinophilic Pneumonia Associated with E-Cigarettes: A Case Report

Mehmet Emin Sezgin, Berna Duman, Mustafa Colak, Cengiz Özdemir, Levent Dalar
doi: 10.5505/respircase.2023.16023 Sayfalar 105 - 108

7. Progresif Masif Fibrozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanseri Olgusu
A Case of Lung Cancer Developing in the Background of Progressive Massive Fibrosis

Serhat Özgün, Nermin Zerman, Gülden Sarı, Adem Koyuncu, Ceprail Şimşek, Funda Demirag, Selma Uysal Ramadan
doi: 10.5505/respircase.2023.92160 Sayfalar 109 - 113

8. Antrakozis Zemininde Gelişen Akciğer Kanserini Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgusu
A Case of Endobronchial Tuberculosis Mimicking Lung Cancer Developing on the Background of Anthracosis Sümeyra Kaplan, Ceyda Anar, Muzaffer Onur Turan, Bunyamin Sertogullarindan
doi: 10.5505/respircase.2023.27676 Sayfalar 114 - 118

9. Mediastinal Lenfadenomegalinin Nadir Bir Nedeni: Rosai-Dorfman-Destombes Hastalığı
A Rare Cause of Mediastinal Lymphadenomegaly: Rosai-Dorfman-Destombes Disease

Atilla Can, Hüseyin Yıldıran, Halil Şen, Güven Sadi Sunam, Pınar Karabağlı
doi: 10.5505/respircase.2023.78700 Sayfalar 119 - 122

10. Acil Serviste Stridorun Nadir Bir Nedeni: Multipl Sistem Atrofi: Olgu Sunumu
A Rare Cause of Stridor in the Emergency Department: Multiple System Atrophy: A Case Report

Atilla Can, Hüseyin Yıldıran, Halil Şen, Güven Sadi Sunam, Pınar Karabağlı
doi: 10.5505/respircase.2023.24471 Sayfalar 123 - 126

DERLEME
11. COVID-19 Sitokin Fırtınası ve İmmün Hasar Mekanizmaları
COVID-19 Cytokine Storm and the Mechanisms of Immune Injury

Ali İnal, Dilaver Taş
doi: 10.5505/respircase.2023.98752 Sayfalar 127 - 134

12. Yazar İndeksi
Author Index

Sayfalar 135 - 136

13. Hakem İndeksi
REVIEWER INDEX

Sayfalar 137 - 137

LookUs & Online Makale