e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Respiratory Case Reports
Açık Erişimli E-Kitaplar
Respiratory Case Reports 2024 Cilt : 13 Sayı : 2
CASE REPORT
1. İNTERAKTİF OLGU: Akciğer Kanserini Taklit Eden Bruselloz: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE: Brucellosis Mimicking Lung Cancer: A Case Report

Gokce Kulah, Tayfun Caliskan, Kadir Canoğlu, Özge Atış, Mustafa Çarkçı
doi: 10.5505/respircase.2024.68335 Sayfalar 67 - 70

2. Sıvı Nitrojen Katkılı Bisküvi Tüketimi Solunum Sıkıntısına Neden Oluyor: Olgu Sunumu ve Literatürün İncelenmesi
Liquid Nitrogen-Laced Biscuit Consumption Leads to Respiratory Distress: A Case Report and Review of Literature

Ashok Arbat, Gauri Gadge, Sweta Chourasia, Parimal Deshpande, Swapnil Bakamwar
doi: 10.5505/respircase.2024.82246 Sayfalar 71 - 77

3. Diyet ile Tedavi Edilebilen Hemoptizi: Lane Hamilton Sendromu
Diet-treatable Cause of Hemoptysis: Lane Hamilton Syndrome

Esra Arslan Aksu, Oğuz Karcıoğlu, Oğuz Uzun
doi: 10.5505/respircase.2024.73604 Sayfalar 78 - 81

4. Metamfetaminin İndüklediği Fibrotik Hipersensitivite Pnömonisi
Methamphetamine-induced Fibrotic Hypersensitivity Pneumonitis

Hülya Abalı, Fatma Tokgoz Akyil, Neslihan Fener
doi: 10.5505/respircase.2024.87360 Sayfalar 82 - 85

5. Pulmoner Arteryel Hava Emboli Olgusu: On Saatlik Seyir
A Case of Pulmonary Arterial Air Embolism: A 10-hour Cruise

Uğur Yüregir, Ege Güleç Balbay, Mustafa Boğan, Ali Can Kara
doi: 10.5505/respircase.2024.46548 Sayfalar 86 - 89

6. İNTERAKTİF OLGU: Plevranın Soliter Fibröz Tümörü: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE: Solitary Fibrous Tumor of the Pleura: A Case Report

Emine Ayan, Mustafa Çolak, Ali Karakılıç, Zafer Erol, Nurhan Sarioglu
doi: 10.5505/respircase.2024.43760 Sayfalar 90 - 94

7. Ultrasonografi ile Diffüz Pulmoner Hemoraji Tanısı: Olgu Sunumu
Diagnosis of Diffuse Pulmonary Hemorrhage by Ultrasonography: A Case Report

Nalan Kozacı, İsmail Erkan Aydın, Tuğçe Erşahin, Büşra Taşkıran
doi: 10.5505/respircase.2024.49260 Sayfalar 95 - 99

8. İNTERAKTİF OLGU: Postoperatif Dönemde Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi
INTERACTIVE CASE: Postoperative Negative Pressure Pulmonary Edema

Elif Karasal Gulıyev
doi: 10.5505/respircase.2024.30643 Sayfalar 100 - 103

9. İNTERAKTİF OLGU: Akciğerde Kitle Görünümü Veren Meningosel: Olgu Sunumu
INTERACTIVE CASE: Meningocele Mimicking A Mass in the Lung: A Case Report

Nurhan Atilla, Burcu Akkök, Fulsen Bozkuş, Tuba Bilgili
doi: 10.5505/respircase.2024.76258 Sayfalar 104 - 106

EDİTÖRE MEKTUP
10. Mediastinel Kitleyi Taklit Eden Enfekte Trakeal Divertikül Olgusu
A Case of Infected Tracheal Diverticula Mimicking a Mediastinal Mass

Savaş Gegin
doi: 10.5505/respircase.2024.64935 Sayfalar 107 - 109

LookUs & Online Makale