e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
En Çok İndirilen Makaleler - RESPIRATORY CASE REPORTS

En Çok İndirilen Makaleler

EDITÖR'DEN
1.
Olgu Sunumu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
What to consider when preparing a case report
Zafer Kartaloğlu, Oğuzhan Okutan
doi: 10.5505/respircase.2012.29591   2012; 1 - 2 | Sayfalar 24 - 25
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
2.
Pulmoner Langerhans Hücreli Histiositozis X: Dört olgunun analizi
Pulmonary Langerhans cell histiocytosis X: an analysis of four cases
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Savaş Ekici
doi: 10.5505/respircase.2013.70298   2013; 2 - 3 | Sayfalar 106 - 111

3.
PET-BT'de Yüksek Düzeyde FDG Tutulumu Olan Mediastinal Lenfadenopatilerde Granülamatöz Hastalıklar Düşünülmelidir
Granulomatous Diseases Should be Considered in Mediastinal Lymphadenopathies with High F-18 FDG Uptake on PET-CT Scans
Burçin Çelik, Muhammed Ali Yılmaz, Mehmet Gökhan Pirzirenli, Murathan Şahin
doi: 10.5505/respircase.2017.98705   2017; 6 - 2 | Sayfalar 90 - 95

4.
Mazot Aspirasyonuna Bağlı Olarak Gelişen Lipoid Pnömoni: Olgu Sunumu
Lipoid Pneumonia Caused by Diesel Fuel Aspiration: A Case Report
Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.02996   2012; 1 - 1 | Sayfalar 8 - 11

5.
Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisinde Cerrahi Tedavi ve Sonrası
Surgical Treatment and Postoperative Course of Late-onset Bochdalek Hernia
İsa Döngel, Levent Duman, Rasih Yazkan, Hasan Ekrem Camaş, Mahmut Bülbül
doi: 10.5505/respircase.2013.83803   2013; 2 - 3 | Sayfalar 121 - 125

DERLEME
6.
Humoral İmmün Yetmezlikler ve Enfeksiyon
Humoral Immunodeficiency and Infection
Dilaver Taş, Ali İnal
doi: 10.5505/respircase.2019.27167   2019; 8 - 2 | Sayfalar 78 - 85

OLGU SUNUMU
7.
Mesalamin’e Bağlı Akciğer Toksisitesi
Lung Toxicity Due To Mesalamine
Ali İhsan Yıldız, Sibel Özkurt, Göksel Kıter, Zahide Alaçam, Belgin Erkan Aydoğan
doi: 10.5505/respircase.2013.43531   2013; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 5

8.
Enfekte Kistik Bronşektaziye Sekonder Gelişen BOOP (Bronşiolitis Obliterans Organize Pnömoni) ve Renal Amiloidoz
BOOP (Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia) and Renal Amyloidosis Secon-dary to Infected Cystic Bronchiectasis
Dilay Çimen, Mehmet Ekici, Emel Bulcun, Aydanur Ekici
doi: 10.5505/respircase.2013.19480   2013; 2 - 1 | Sayfalar 14 - 19

9.
Sarı tırnak sendromu
Yellow Nail Syndrome
Veli Cetinsu
doi: 10.5505/respircase.2012.77487   2012; 1 - 2 | Sayfalar 29 - 32

10.
Kronik Öksürük Nedeni Olarak Trakeal Divertikül
Chronic Cough Due to Tracheal Diverticulum
Gülbahar Darılmaz Yüce, Sevinç Sarınç Ulaşlı
doi: 10.5505/respircase.2012.54264   2012; 1 - 2 | Sayfalar 62 - 64

11.
Diabetik Hastada Sistemik Nokardioz
Systemic Nocardiosis In A Diabetic Patient
Ayşegül Akbaş, Ekrem Cengiz Seyhan, Sinem Nedime Sökücü, Sedat Altın, Gülşah Günlüoğlu, Sezin Altay
doi: 10.5505/respircase.2012.92485   2012; 1 - 2 | Sayfalar 37 - 41

12.
Bronşektazili Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Swyer-James-MacLeod Sendromu
Delayed Diagnosis in a Patient with Bronchiectasis: Swyer-James-MacLeod Syndrome
Dilay Ahat Çimen, Aydanur Ekici, Emel Bulcun, Mehmet Ekici
doi: 10.5505/respircase.2013.14622   2013; 2 - 1 | Sayfalar 39 - 43

13.
Yaygın kemik metastazı yapmış pulmoner karsinoid tümör
Pulmonary carcinoid tumor presenting with widespread bone metastasis
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Necla Ugan, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.87597   2012; 1 - 2 | Sayfalar 42 - 46

14.
Sağ Pulmoner Arter Agenezisinin Eşlik Ettiği Scimitar (Pala) Sendromu
Scimitar Syndrome Associated with Agenesis of Right Pulmonary Artery
Dilaver Taş, Oğuzhan Okutan, Tuncer Özkısa, Ömer Ayten, Ersin Demirer, Turgut Öztutgan
doi: 10.5505/respircase.2013.96268   2013; 2 - 1 | Sayfalar 44 - 47

15.
Endobronşiyal tutulum gösteren Hodgkin lenfoma: olgu sunumu
Hodgkin’s lymphoma with endobronchial involvement: a case report
Oğuzhan Okutan, Ömer Ayten, Dilaver Demirel, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Zafer Kartaloğlu
doi: 10.5505/respircase.2012.91885   2012; 1 - 1 | Sayfalar 19 - 23

16.
Bronşektazi zemininde gelişen tümörlet
Tumorlet emerging on the basis of bronhiectasis
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren, Selver Özşener Özekinci
doi: 10.5505/respircase.2012.69775   2012; 1 - 2 | Sayfalar 47 - 50

17.
Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu
Tuberculosis Case Presented with a Solid Mass Lesion in the Lung
Sinem Nedime Sökücü, Levent Dalar, Cengiz Özdemir, Songül Büyükkale, Ayşegül Akbaş, Sedat Altın
doi: 10.5505/respircase.2013.66376   2013; 2 - 1 | Sayfalar 27 - 31

18.
Pnömonektomi sonrası gelişen kontralateral pnömotoraks
Contralateral pneumothorax after pneumonectomy
Onur Akçay, Özgür Samancılar, Serpil Sevinç, Ozan Usluer, Şeyda Örs Kaya
doi: 10.5505/respircase.2012.98608   2012; 1 - 2 | Sayfalar 59 - 61

19.
Sıradışı Bir Aspirasyon: Trakeo-özefajiyal Konuşma Protezi
An Unusual Aspiration: Tracheo-esophageal Voice prosthesis
Ali Nihat Annakkaya, Ege Güleç Balbay, Mete Erbaş, Özcan Yıldız
doi: 10.5505/respircase.2012.76486   2012; 1 - 2 | Sayfalar 65 - 69

EDITÖRE MEKTUP
20.
Spontan Kot Fraktürü
Spontaneous Rib Fractur
Muharrem Çakmak, Mehmet Nail Kandemir
doi: 10.5505/respircase.2015.67699   2015; 4 - 3 | Sayfalar 220 - 222

LookUs & Online Makale