e-ISSN 2147-2475
Cilt : 13 Sayı : 2 Yıl : 2024

Hızlı Arama
Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

Respiratory Case Reports dergisi, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi alanındaki orijinal olguları içeren elektronik dergi olup Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanır. Dergide İngilizce yazılmış yazılar yayınlanabilir.

Dergi erişime açık olup tıbbi literatüre katkı sağlayabilecek veya tartışılabilir nitelikteki orijinal ve ilginç olguları yayınlar. Tüm başvurular ‘JournalAgent’ olarak bilinen on-line başvuru sisteminde “Online Makale Başvurusu” kısmından yapılmaktadır. Sistem her basamakta yönlendirmeleri içermektedir.

Tüm yazılar önce yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır; daha sonra incelenmesi için danışma kurulu üyelerine gönderilir. Tüm yazılarda editöryel değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur; gerektiğinde, yazarlardan bazı soruları yanıtlaması ve eksikleri tamamlaması istenebilir. Dergide yayınlanmasına karar verilen yazı basım sürecine alınır; bu aşamada tüm bilgilerin doğruluğu için ayrıntılı kontrol ve denetimden geçirilir; yayın öncesi şekline getirilerek yazarların kontrolüne ve onayına sunulur. Değerlendirme sonucu kabul, minör revizyon, major revizyon, yeniden yazılması gerekli ya da ret kararı çıkar. Kabul edilen sunumlar derginin web sitesinde HTML ve PDF formatında yayınlanır.

Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru www.respircase.com adresinden yapılabilir. Geçmiş sayılarda yayınlanan olgulara bu adresten ulaşılabilir.

Respiratory Case Reports dergisi, EBSCO, Index Copernicus, DOAJ, EMBASE, Journal Index, Akademik Dizin, Türkiye Atıf Dizini ve TUBİTAK/ULAKBİM Tıp Veri Tabanında indekslenmektedir.

Materyal Sorumluluk Reddi

Respiratory Case Reports’de yayımlanan tüm yazılardaki görüş ve raporlar yazar(lar)ın görüşü olup yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcının görüşü değildir. Yayın sahibi, editör, yayın kurulu ya da yayımcı bu yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Yayın İdare Merkezi Adresi:


LookUs
Halk Sk. 29, Golden Plaza C Blok K:1
Sahrayicedid 34734 İstanbul-TR
Tel: (0216) 372 66 44
Faks: (0216) 372 66 48
Web: www.respircase.com
E-posta:
[email protected]

LookUs & Online Makale