e-ISSN 2147-2475
A Single Disease with Double Complications: Crohn’s Disease [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 92-95 | DOI: 10.5505/respircase.2015.02986

A Single Disease with Double Complications: Crohn’s Disease

Aysun Yakar1, Fatih Yakar2, Fatmanur Karaköse2, Hatice K. Özçelik2, Kübra Aşık2
1İstanbul Forensic Science Institute, Ministry of Justice, İstanbul Turkey
2Department of Pulmonary Medicine, Bezmialem Vakıf University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Crohn’s disease (CD) is a chronic inflammatory disease of the gastrointestinal tract. Extra intestinal manifestations of CD may involve almost every organ system. Thrombosis and thromboembolic events are more frequent than in the normal population; additionally, drugs that are used to control disease activity have many side effects. One of the main problems associated with these drugs are immunosuppression, which may lead to many infections and malignancy. We present a case of 62-year-old woman, who has been diagnosed with Crohn’s disease. She was admitted with complaints of shortness of breath. The patient was diagnosed with pulmonary thromboembolism through computerized tomography during admission. Low molecular weight heparin was initiated. During treatment, a skin discoloration was noticed in her lower extremities, and after thorough evaluation, the patient was diagnosed Kaposi's sarcoma by a skin biopsy. Although thromboembolic events are expected during inflammatory diseases, Kaposi's sarcoma development is not. We identified the immunosuppression as the most probable cause of Kaposi's sarcoma development.

Keywords: Crohn's disease, pulmonary thromboembolism, Kaposi's sarcoma, inflammatory bowel disease.

Bir Hastalık, İki komplikasyon: Crohn Hastalığı

Aysun Yakar1, Fatih Yakar2, Fatmanur Karaköse2, Hatice K. Özçelik2, Kübra Aşık2
1İstanbul Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Crohn hastalığı, gastrointestinal sistemin kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Hastalık, gastrointestinal sistemin herhangi bir bölümünü tutabildiği gibi, neredeyse tüm organ sistemlerde de ekstraintestinal semptomlara neden olabilir. Crohn hastalarında tromboz ve tromboembolik olaylar normal popülasyondan daha sık görülür. Aynı zamanda hastalığın aktivitesini kontrol altına almak için kullanılan ilaçların da birçok yan etkisi vardır. Bu ilaçlarla ilgili ana problemlerden biri immünsüpresyon olup enfeksiyonlara veya maligniteye yol açabilir. Crohn hastalığı tanısı olan 62 yaşında bayan hasta, nefes darlığı şikâyetiyle başvurdu. Çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde pulmoner tromboemboli saptandı ve düşük moleküler ağırlıklı heparin tedavisi başlandı. Tedavi süresinde alt ektremitede renk değişim farkedildi. Yapılan cilt biyopsisinde Kaposi sarkomu tanısı kondu. Her ne kadar inflamatuar hastalıklarda tromboembolik olaylar gelişebilse de, sarkom gelişmi beklenmemektedir. Diğer tüm nedenler dışlandıktan sonra hastada en muhtemel neden hastalığı kontrol etmek için kullanılan immünsüpresif tedavi olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, Pulmoner tromboemboli, Kaposi sarkomu, İnflamatuar barsak hastalığı.

Aysun Yakar, Fatih Yakar, Fatmanur Karaköse, Hatice K. Özçelik, Kübra Aşık. A Single Disease with Double Complications: Crohn’s Disease. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 92-95

Corresponding Author: Kübra Aşık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale