e-ISSN 2147-2475
Negative Pressure Pulmonary Edema and APRV Mode in Invasive Mechanical Ventilation: A Case Report [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2020; 9(2): 91-95 | DOI: 10.5505/respircase.2020.04557

Negative Pressure Pulmonary Edema and APRV Mode in Invasive Mechanical Ventilation: A Case Report

Esra Aktiz Bıçak, Zeki Korhan, Mustafa Bıçak, Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Abdulkadir Yektaş
TR. HSU. Gazi Yaşargil TRH, Diyarbakır, Department of Anesthesiology and Reanimation

Negative pressure pulmonary edema is a condition that may develop after an acute obstruction in the upper respiratory tract, or may occur secondary to the elimination of a chronic obstruction. In this case study, we report on the successful management of the APRV mode for severe hypoxia developing after a negative pressure pulmonary edema that developed after an appendectomy. An appendectomy operation was planned by the general surgery clinic for a 33-year-old male patient weighing 85 kg with no known systemic disease history, due to a preliminary diagnosis of acute appendicitis. The patient underwent an appendectomy, after which severe laryngospasm and severe inspiratory effort developed. The patient, who developed a negative pressure pulmonary edema, was treated with the APRV mode and taken to the service on day 5 following the operation. We believe that the use of the APRV mode can dramatically improve hypoxia in cases where hypoxia cannot be corrected in invasive mechanical ventilation.

Keywords: negative pressure pulmonary edema, airway pressure release ventilation, aspiration pneumonia, appendectomy

Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi ve İnvazif Mekanik Ventilasyonda APRV Modu: Olgu Sunumu

Esra Aktiz Bıçak, Zeki Korhan, Mustafa Bıçak, Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Abdulkadir Yektaş
TC.SBÜ. Gazi Yaşargil EAH, Diyarbakır, Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği

Negatif basınçlı pulmoner ödem üst solunum yolunda meydana gelen akut tıkanıklık sonrası veya kronik tıkanıklığın kalkmasına sekonder gelişebilen bir durumdur. Biz bu olgu sunumunda apendektomi sonrası gelişen negatif basınçlı pulmoner ödem sonrası gelişen şiddetli hipoksi için APRV modunun başarılı yönetimini bildiriyoruz. Bilinen sistemik bir hastalık öyküsü olmayan, 33 yaşında, 85 kilo ağırlığında, erkek hastaya akut apandisit ön tanısı nedeniyle genel cerrahi kliniğince apendektomi operasyonu planlandı. Apendektomi ameliyatına alındı ve sonrasında ciddi laringospazm ve şiddetli inspiratuvar efor gelişti. Negatif basınçlı akciğer ödemi gelişen hasta APRV moduyla tedavi edilerek operasyon sonrası 5. günde servise verildi. İnvaziv mekanik ventilasyonda hipoksinin düzeltilemediği olgularda APRV modu kullanımının hipoksiyi dramatik şekilde düzelttiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: negatif basınçlı akciğer ödemi, airway pressure relesing ventilation, aspirasyon pnömonisi, apandektomi

Esra Aktiz Bıçak, Zeki Korhan, Mustafa Bıçak, Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Abdulkadir Yektaş. Negative Pressure Pulmonary Edema and APRV Mode in Invasive Mechanical Ventilation: A Case Report. Respir Case Rep. 2020; 9(2): 91-95

Corresponding Author: Abdulkadir Yektaş, Türkiye
LookUs & Online Makale