e-ISSN 2147-2475
Adenocarcinoma presenting with miliary intrapulmonary carcinoma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(2): 114-117 | DOI: 10.5505/respircase.2017.07379

Adenocarcinoma presenting with miliary intrapulmonary carcinoma

Fatih Uzer1, Hasan Şenol Coşkun2, Aykut Çilli1
1Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Respiratory Medicine, Antalya
2Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Medical Oncology, Antalya

The lungs are frequently metastatic organs for non-small cell lung cancer, and lung metastasis may present with several different patterns on chest radiography, including multiple pulmonary nodules, pleural effusion, and hilar or mediastinal adenopathy. However, lung cancer with miliary intrapulmonary carcinomatosis is an uncommon phenomenon. Presently described is a case of miliary intrapulmonary carcinoma that responded well to erlotinib treatment.

Keywords: Adenocarcinoma, Erlotinib, Miliary pattern

Miliyer görünüm ile başvuran akciğer adenokarsinomu

Fatih Uzer1, Hasan Şenol Coşkun2, Aykut Çilli1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Tıbbi Onkoloji, Antalya

Akciğerler, küçük hücreli dışı akciğer kanserlerin sıklıkla metastaz yaptığı organlardır. Akciğer metastazları görüntüleme bulguları, pulmoner nodül, plevral effüzyon ve lenf nodu genişlemesi şeklinde olabilir. Ancak akciğer kanserlerinin miliyer dağılımı çok nadirdir. Erlotinib'e iyi yanıt veren miliyer dağılım ile seyreden bir adenokarsinom olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Adenokarsinom, Erlotinib, Miliyer dağılım

Tomography Slices of the Case
Fatih Uzer, Hasan Şenol Coşkun, Aykut Çilli. Adenocarcinoma presenting with miliary intrapulmonary carcinoma. Respir Case Rep. 2017; 6(2): 114-117

Corresponding Author: Aykut Çilli, Türkiye
LookUs & Online Makale