e-ISSN 2147-2475
A Case of Grass Inflorescence Aspiration: A Novel Route from the Mouth to the Chest Wall [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2017; 6(3): 132-134 | DOI: 10.5505/respircase.2017.09326

A Case of Grass Inflorescence Aspiration: A Novel Route from the Mouth to the Chest Wall

Ahmet Sami Bayram1, Hüseyin Melek1, Funda Coşkun2
1Department Of Thoracic Surgery, Medical Faculty Of Uludag University
2Department Of Chest Disease, Medical Faculty Of Uludag University

An unusual route of grass inflorescence aspiration from the mouth to the chest wall is described in this case. A 14-year-old boy, with a history of grass inflorescence (Hordeum murinum İTALİK) aspiration some 2 weeks prior, was referred to the clinic due to a chest wall abscess. After routine diagnostic approaches, abscess drainage, wedge resection of the affected lung lobe, and removal of the foreign body were performed using video-assisted thoracic surgery. On postoperative day 16, the patient was discharged without any complication.

Keywords: Grass inflorescence, Lung, Chest wall, Abscess

Pisi Pisi Otu Aspirasyonu Olgusu: Ağızdan Göğüs Duvarına Yeni Bir Yol

Ahmet Sami Bayram1, Hüseyin Melek1, Funda Coşkun2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ad
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad

Bu olgu ile ağızdan göğüs duvarına yeşil çiçek aspirasyonunun alışılmamış bir yolunun tanımlanması amaçlandı. İki haftalık pisi pisi otu (Hordeum murinum İTALİK YAZ) aspirasyonu şikayeti olan 14 yaşında bir erkek çocuk göğüs duvarı apsesi nedeniyle kliniğimize sevk edildi. Rutin tanısal yaklaşımlar sonrasında apse drenajı, video yardımlı toraks cerrahi kullanarak etkilenmiş akciğer lobunun kama rezeksiyonu ve yabancı cismin çıkarılması gerçekleştirildi. Hasta herhangi bir komplikasyon olmaksızın postoperatif 16. günde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Pisi pisi otu, Akciğer, Göğüs duvarı, Abse

Ahmet Sami Bayram, Hüseyin Melek, Funda Coşkun. A Case of Grass Inflorescence Aspiration: A Novel Route from the Mouth to the Chest Wall. Respir Case Rep. 2017; 6(3): 132-134

Corresponding Author: Ahmet Sami Bayram, Türkiye
LookUs & Online Makale