e-ISSN 2147-2475
Right Aortic Arch Anomaly Masqurading As Bronchial Asthma [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2014; 3(2): 122-125 | DOI: 10.5505/respircase.2014.14632

Right Aortic Arch Anomaly Masqurading As Bronchial Asthma

Burcu Karaboğa1, Ahmet Gökhan Arslan2, Aykut Çilli1
1Department Of Chest Diseases, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department Of Radiology, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Right aortic arch is a rare condition that is usually asymptomatic in adulthood. Patients may present with dyspnea and dysphagia. This report presents a 59-year-old woman with a right aortic arch anomaly who had been followed-up with asthma for many years. The current report emphasizes the importance of the consideration of aortic arch anomaly in the differential diagnosis of asthma.

Keywords: Asthma, Vascular ring, Dyspnea

Astımı Taklit Eden Sağ Arkus Aorta Anomalisi

Burcu Karaboğa1, Ahmet Gökhan Arslan2, Aykut Çilli1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Antalya, Türkiye

Sağ arkus anomalisi erişkin çağda nadir görülen, genellikle asemptomatik bir durumdur. Trakea veya özefagusa bası durumunda hastalar bazen nefes darlığı veya disfaji gibi şikayetlerle de başvurabilirler. Bu olgu sunumunda sağ arkus aorta anomalisi bulunan, yıllardır astım tanısı ile takip edilen 59 yaşında kadın hasta sunulmaktadır. Hastalarda astım ayırıcı tanısında vasküler ring gibi hava yolu basısına yol açan patolojilerin de düşünülmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: astım, vasküler ring, dispne

Burcu Karaboğa, Ahmet Gökhan Arslan, Aykut Çilli. Right Aortic Arch Anomaly Masqurading As Bronchial Asthma. Respir Case Rep. 2014; 3(2): 122-125

Corresponding Author: Burcu Karaboğa, Türkiye
LookUs & Online Makale