e-ISSN 2147-2475
Sarcoidosis Complicating with Bilateral Pneumothorax [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2012; 1(2): 55-58 | DOI: 10.5505/respircase.2012.14633

Sarcoidosis Complicating with Bilateral Pneumothorax

Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Esra Uzaslan
Department Of Chest Diseases And Tuberculosis, Uludağ University Faculty Of Medicine, Bursa

Cases of sarcoidosis rarely present with pneumothorax. Case is a 57-year-old woman. She has been having complaints of cough for the past four years. The patient received corticosteroid treatment for sarcoidosis for 16 months, and visited our clinic one month after she voluntarily terminated her treatment due to an increase in complaints of cough. In her physical examination, her right hemithorax responded less to general respiration during pulmonary examination. Her lung PA X-ray demonstrated a pneumothorax line in her left hemithorax. There was an increase in dyspnea and right sided chest pain during the clinical follow-up, a day after hospitalization. The PA X-ray demonstrated a pneumotorax in the right hemithorax. Bilateral tube thoracostomy was applied on the patient and mediastinoscopy was performed. Due to the rareness of concomitant bilateral pneumothorax and sarcoidosis, what kind of information was presented in the light of literature in our case.

Keywords: pneumothorax, sarcoidosis

Bilateral Pnömotoraks ile Komplike Olan Sarkoidoz

Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Esra Uzaslan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ve Tü-berküloz Anabilim Dalı, Bursa

Sarkoidoz olguları nadir de olsa pnömotoraks ile prezente olabilirler. Olgumuz 57 yaşında bayan hasta. Dört yıldır öksürük şikayeti mevcut. On altı ay sarkoidoz tedavisi için sistemik kortikosteroid kullanan hasta kendi isteği ile tedavisini kestikten 1 ay sonra öksürük şikayetinde artma nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde sağ hemitoraks solunuma az katılıyordu. Olgunun PA Akciğer grafisinde sol hemitoraksta pnömotoraks hattı izlenmekteydi. Klinik izlemde hasta hastaneye yattıktan bir gün sonrasında nefes darlığında artış ve sağ tarafta göğüs ağrısı tarifledi. Çekilen PA Akciğer grafisinde sağ hemitoraksta da pnömotoraks geliştiği gözlendi. Hastaya iki taraflı tüp torakostomi ve mediastinoskopi uygulandı. Olgumuz bilateral pnömotoraks ve sarkoidoz birlikteliğinin nadir olması nedeniyle literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: pnömotoraks, sarkoidoz

Funda Coşkun, Ahmet Ursavaş, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu, Aslı Görek Dilektaşlı, Esra Uzaslan. Sarcoidosis Complicating with Bilateral Pneumothorax. Respir Case Rep. 2012; 1(2): 55-58

Corresponding Author: Funda Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale