e-ISSN 2147-2475
A Rare Cause of Non-cardiogenic Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema: Two Case Reports [Respir Case Rep]
Respir Case Rep. 2015; 4(2): 136-140 | DOI: 10.5505/respircase.2015.20982

A Rare Cause of Non-cardiogenic Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema: Two Case Reports

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Hakan Karabay3, Senem Urfalı3, Resul Akyol3, Zulal Özbolat1, Yusuf Kılınç4, Sema Nur Çalışkan2, Ali Ersoy5, Bilge Üzmezoğlu6
1Clinic of Chest Diseases, Dörtyol State Hospital, Hatay, Turkey
2Clinic of Chest Diseases, İskenderun State Hospital, Hatay, Turkey
3Clinic of Anaesthesia and Reanimation, Dörtyol State Hospital, Hatay, Turkey
4Clinic of Cardiology, Dörtyol State Hospital, Hatay, Turkey
5Clinic of Chest Diseases, Antakya State Hospital, Hatay, Turkey
6Clinic of Chest Diseases, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Negative pressure pulmonary edema (NPPE) is a life threatening rare cause of non-cardiogenic pulmonary edema that can occur due to laryn-gospasm in the early postoperative period after general anesthesia. A 33-year-old male and a 43-year-old female appendectomy and cholecystectomy were performed under general anesthesia. Hemodynamic and respiratory distress were not experienced during intubation and operation. Serious laryngospasm and a reduction in saturation after severe inspiratory effort were detected in the first patient within a few minutes after extubation. Dyspnea and a reduction in saturation were established after 45 minutes of the operation in the second patient. Patients had bilateral middle and lower zone crackles upon physical the examination. Postoperative chest and thorax tomography revealed findings consistent with pulmonary edema. Postoperative echocardiographic findings were normal. Beta-2 agonists, inhaled steroids, oxygen, and diuretic therapy were administered to patients. NPPE should also be kept in mind in the differential diagnosis in patients with low saturation in the early postoperative period.

Keywords: Negative pressure pulmonary edema, anesthesia, noncardiogenic edema.

Nonkardiyojenik Akciğer Ödeminin Nadir Bir Nedeni Olan Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem: İki Olgu Sunumu

Levent Özdemir1, Burcu Özdemir2, Hakan Karabay3, Senem Urfalı3, Resul Akyol3, Zulal Özbolat1, Yusuf Kılınç4, Sema Nur Çalışkan2, Ali Ersoy5, Bilge Üzmezoğlu6
1Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
2İskenderun Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
3Dörtyol Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Hatay
4Dörtyol Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Hatay
5Antakya Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Hatay
6Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

Negatif basınçlı pulmoner ödem (NBPÖ) genel anestezi sonrasında erken postoperatif dönemde laringospazma bağlı olarak gelişebilen, hayatı tehdit eden ve nadir gözlenen nonkardiyojenik bir pulmoner ödem sebebidir. Otuz üç yaşında erkek ve kırk üç yaşında kadın hastaya genel anestezi altında apendektomi ve kolesistektomi operasyonu uygulandı. Entübasyon ve operasyon süresince hemodinamik ve solunumsal sıkıntı yaşanmadı. Birinci olguda ekstubasyon sonrasında birkaç dakika içerisinde ciddi laringospazm ve şiddetli inspiratuvar efor sonrası satürasyonunda düşme saptandı. İkinci olguda ise operasyondan 45dk sonra nefes darlığı ve satürasyonda düşme sap-tandı. Her iki olgunun da fiziki muayenesinde bilateral orta ve alt zonda ralleri mevcuttu. Postoperatif çekilen akciğer ve toraks tomografilerinde akciğer ödemi ile uyumlu bulgular saptandı. Postoperatif ekokardiyografik bulguları normaldi. Her iki olguya da beta-2 agonist, inhale steroid, oksijen ve diüretik tedavisi verildi. Postoperatif erken dönemde satürasyon düşüklüğü olan hastalarda ayırıcı tanıda negatif basınçlı pulmoner ödem de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Negatif basınçlı pulmoner ödem, anestezi, nonkardiyojenik ödem.

Levent Özdemir, Burcu Özdemir, Hakan Karabay, Senem Urfalı, Resul Akyol, Zulal Özbolat, Yusuf Kılınç, Sema Nur Çalışkan, Ali Ersoy, Bilge Üzmezoğlu. A Rare Cause of Non-cardiogenic Pulmonary Edema Negative Pressure Pulmonary Edema: Two Case Reports. Respir Case Rep. 2015; 4(2): 136-140

Corresponding Author: Levent Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale